Tehotoimia lasten suojelemiseksi

Eduskunta hyväksyi yksimielisesti esityksen lapsiin kohdistuvien törkeimpien seksuaalirikosten rangaistusten kiristämisestä.

Tämä on yhteiskunnalta selkeä viesti siitä, ettei lapsiin kohdistuvaa minkäänlaista seksuaalista väkivaltaa hyväksytä ja siitä on seurauksena ankara rangaistus.

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat äärimmäisen vakavia ja törkeitä tekoja.

Ne vaikuttavat uhrien elämään jopa koko heidän loppuikänsä.

Nyt hyväksytyssä uudistuksessa rikoslakiin on tulossa uusi rangaistussäännös törkeästä lapsenraiskauksesta ja lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta korotetaan.

Rangaistus törkeästä lapsenraiskauksesta olisi 4–12 vuotta vankeutta. Tämä merkitsisi vähimmäisrangaistuksen koventamista kahdella vuodella.

Enimmäisrangaistus vastaisi taposta säädettyä enimmäisrangaistusta.

Lähtökohtana on pidettävä, että lapsi ei voi koskaan antaa pätevää suostumusta sukupuoliyhteyteen aikuisen kanssa.

Hän ei tiedä, mitä häneltä pyydetään eikä häneltä voida sitä missään olosuhteissa vaatia.

Kenenkään, ei lapsen eikä aikuisen, ei naisen eikä miehen, tule joutua pelkäämään fyysisen koskemattomuutensa puolesta.

Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaukset ovat äärimmäisen vakavia tekoja.

Edelleenkin rangaistusten vaihteluväli säilyy suurena.

Kansalaiskeskustelussa on voimakkaasti noussut esille rangaistuskäytäntöjen epäyhtenäisyys.

Selkeitä alueellisia eroja ei tutkimuksin kuitenkaan ole osoitettu.

Kansalaisten täytyy kuitenkin luottaa siihen, että tietynlaisesta teosta saatava rangaistus on samanlainen asuin- ja tapahtumapaikasta riippumatta.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen on keskeinen osa kansalaisten oikeusturvaa.

Käytäntöjen yhtenäisyyttä voidaan varmasti lisätä tuomioistuinten omalla sisäisellä koulutuksella.

Sen perustaksi tarvitaan ajantasaista tietoa rikosten rangaistuskäytännöistä eri puolilta maata.