Tekikö eduskunta virhearvion hyväksyessään EU:n tukipaketin?

Suomalaisia peloteltiin Euroopan Unionin hajoamisella, mikäli eduskunta ei hyväksy eri jäsenmaille suunnattua tukipakettia. Äänestys suoritettiin 18.05.2021. Tulos on kaikkien tiedossa, mutta päätöksellä saattaa olla hyvinkin kauaskantoisia vaikutuksia Euroopan Unionin tulevalle kehitykselle.

Rahamäärä, jota ehkä virheellisesti koronapaketiksikin kutsutaan, tulee jaettavaksi eri jäsenmaiden kesken. Jotkut saavat enemmän, toiset taas vähemmän, kukin "tarpeidensa" mukaan.

Eduskunta on siis päätöksensä tehnyt, joten siihen on tyydyttävä. Toki aihetta on antaa sijaa jälkikommentoinnille. Ihmetystä herättää kuitenkin eri puolueiden äänestyskäyttäytymiset. Kun tärkeistä asioista päätetään, esille nousee joka kerta ns. omantunnonkysymys.

Keskustapuolue katsoi tarpeelliseksi, että kahdelle ryhmäkurista livenneelle piti lätkäistä rangaistus tottelemattomuudesta.

Kokoomuksessa toimittiin toisin. Siellä äänestettiin puolesta, vastaan ja tyhjää. Kokoomus siis itse asiassa ratkaisi tukipaketin hyväksymisen. Oliko tämä siis demokratian riemuvoitto? Tätä kukin voi itsekseen miettiä.

Vasemmistoliitossakin oli muutamia "totuudesta" harhautuneita eli vastaan äänestäneitä. Loppu hyvin, kaikki hyvin, vai oliko sittenkään, jää nähtäväksi.

Kaikesta huolimatta tehdyn ratkaisun kanssa on elettävä, vaikka totuuden nimessä on sanottava, että 750 miljardin elvytyspaketti ei tule pelastamaan Euroopan taloutta, koska suuret jäsenmaat ovat jo salaa suunnittelemassa nykyistäkin suurempia tukipaketteja.

Nyt näyttää siltä, että puheet nykyisen elvytyspaketin tilapäisuudesta ja ainutkertaisuudesta voidaan lopettaa ja jättää omaan arvoonsa.

Erkki Santala