Telakat harvenivat, työpaikat jäivät

Mols Linjenin lautan kölinlasku RMC:n altaassa.

Laivanrakennus työllisti suuren joukon suomalaisia vielä 1980-luvun alussa. Telakoita oli täysi tusina: Rauma-Repolalla neljä, Valmetilla neljä, Wärtsilällä kolme ja Hollmingilla yksi.

Raumalla kaksi telakkaa, Repolan ja Hollmingin, takasi toimeentulon yli 2000 työntekijälle ja noin 800 toimihenkilölle. Sen lisäksi Rauma-Repolan leivissä oli noin 1300 ihmistä Porin Mäntyluodossa ja 850 Uudessakaupungissa.

Suomen telakat työllsitivät noin 17 700 ihmistä suoraan ja 1600 alihankkijoiden hommissa.

Rajusti alas on tultu niistä ajoista. Isoja uudislaivatelakoita on enää kolme: saksalaisten omistama Meyer Turku, venäläisten omistama Arctech Helsinki ja suomalaisten omistama Rauma Marine Constructions Raumalla.

Monelle yllätys voi olla, että meriteollisuuden työpaikkoja on Suomessa tänään vähintään yhtä paljon kuin 1980-luvun alussa.

Telakat työllistävät nykyisin enää pienen osan alan osaajista. Ylivoimainen enemmistö työpaikoista on muissa yrityksissä.

Suomen meriteollisuus koostuu telakoiden lisäksi laitevalmistajista, kokonaistoimittajista, suunnittelutoimistoista sekä ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajista.

Rauman seudulla näitä firmoja on kymmenittäin: Rolls-Royce, Steerprop, Alfa Laval Aalborg, Rauma-Interior, Beacon Finland ja niin edelleen.

Rauman telakalla verkostoyhteistyö on viety kaikkein pisimmälle. RMC:n palkkalistoilla on reilusti alle sata ihmistä, mutta niin vain parhaillaan telakan altaassa on rakenteilla matkustaja-autolautta tanskalaiselle Molslinjenille ja valmistelussa neljä sotalaivaa.

Esimerkiksi suunnittelutyön RMC ostaa pääosin Deltamarinilta, joka on Elomaticin ohella alan suurin toimija Suomessa.

”Monelle yllätys voi olla, että meri-teollisuuden työpaikkoja on Suomessa vähintään yhtä paljon kuin 1980-luvulla.”