Tieverkon huonous näkyy kuskipulana

Kuljetusalan yrittäjien tuoreen barometrin viesti on musertava. Yhdeksän kymmenestä arvioi teiden kunnon heikentyneen merkittävästi.

Tilanne Suomen maanteillä alkaa olla lähes kestämätön. Miljardin euron korjausvelka ei ole pienentynyt.

Istuva hallitus on ongelman tiedostanut, mutta 600 miljoonan euron lisärahoituksella pystyttiin vain taittamaan korvausvelan kasvu.

Rauman seudulle lisäraha tuli tarpeeseen. Rauman sataman kilpailukyvyn ja saavutettavuuden kannalta ensiarvoisen tärkeän valtatie 12 leventäminen Eurasta Raijalaan on vihdoin alkamassa vuosien odotuksen jälkeen. Lisäbudjettiin sisältyvä määräraha mahdollistaa hankkeen toteuttamisen.

Tien liikennöitävyys paranee oleellisesti, kun sitä levennetään, risteyksiä uudistetaan ja näkemäesteitä poistetaan.

Erityisesti Euran ja Säkylän kunnille tieyhteyden paraneminen viimeinkin valtatietasoiseksi antaa positiivisen viestin kuntiin tähyäville uusille yrittäjille.

Rahat alkavat olla lopussa ja tuleviin vaaleihin valmistautuvilta puolueilta odotetaan sitoutumista korjausvelka-ohjelman jatkamiseen.

Parlamentaarinen työryhmä esitti viime keväänä, että korjausvelkaa pitäisi lyhentää 300 miljoonalla eurolla vuodessa. Se riittäisi vähitellen taittamaan korjausvelan kasvun.

Näyttää kuitenkin siltä, että jo ensi vuoden budjetissa on tuo 300 miljoonan euron aukko. Budjetti pitää sisällään 49 miljoonan euron liikennepaketin, jolla parannetaan turvallisuutta ja talvikunnossapitoa, mutta korjausvelan kasvu jatkuu.

Viime vuosien vaikeina talvina on puhuttu jopa hengenvaarallisessa kunnossa olevista ajoradoista.

Tiet vaativat oikein suunnattua ja oikein keleihin ajoitettua kunnossapitoa.

Kuljettajat ovat syystä huolissaan. Nyt osa on jopa kieltäytynyt lähtemästä ajoon tien vaarallisuuden takia.

Kuljettajan ammatti ei houkuttele. Kuljettajapula on jo arkea ja yhtenä keskeisenä tekijänä tähän nähdään tieverkon turvattomuus.