Toimialajohtaja Helin vastaa: Erikoissairaanhoidon liikkeenluovutus on kokonaisratkaisu

Useiden pyyntöjen perusteella kirjoitan vielä kerran erikoissairaanhoidosta ja sen liikkeenluovutusta varten laaditusta työryhmän raportista. Tämä on tarpeen, jotta kaupunginhallituksen jäsen Sari Seimelän (sd) mielipidekirjoituksesta ei välittyisi sellaista mielikuvaa, että Raumalla jäljellä olevan polikliinisen erikoissairaanhoidon liikkeenluovutus olisi äkkiä hatusta vedetty idea vailla taustaselvityksiä ja laskelmia.

Luonnollisesti Sari Seimelällä on oikeus julkisesti puolustaa omaa äänestysvalintaansa.

Kaupunginvaltuusto edellytti Vahva vakaa Rauma-talousohjelman (VVR) päätöksessään lisäselvitystä Raumalla liikkeenluovutuksen jälkeen säilyvistä erikoissairaanhoidon palveluista.

Jo nyt raumalaiset saavat erikoissairaanhoidostaan 90 prosenttia Satasariaalasta, TYKSistä ja muista yksiköistä. Sairaanhoitopiirin ja Rauman sote-johdon yhteistyönä on valmistunut suunnitelma Raumalla säilyvistä palveluista, mitä voi pitää laajana ja palveluja pitkälti turvaavana.

Mielipidekirjoituksessa on myös peräänkuulutettu lupauksia palvelujen säilymisestä. Lupauksia toiminnan säilymisestä nykyisellään ei asiantunteva virkamies anna, koska ei edes voi sitä virkansa puolesta tehdä.

Lainsäädäntö, lääketieteellinen teknologia, taloustilanne ja ympäristö muuttuvat nopeasti, paras tae turvata erikoissairaanhoidon palvelut on se, että kuulumme osaksi suurempaa kokonaisuutta. Raportissa ilmenevät myös palvelut, mitä Satasairaala jo nyt tuo omana toimintanaan Raumalle ja aikoo säilyttää. Se on lisäarvo.

Koska kyse on talousohjelmasta, ei liene tarkoituksenmukaista odottaa, että kaikki säilyisi ennallaan. Jos kaiken halutaan säilyvän nykyisellään ja vertaillaan Rauman poliklinikoiden toimintaa nykysuoritteiden perusteella sairaanhoitopiiristä tulevaan laskuun, säilyisivät kustannukset sairaanhoitopiirin tuottamana nykyisellään ja tulot jäisivät saamatta.

Kaupunginhallitus on saanut jo vuoden 2019 talousarviovalmistelun yhteydessä aiemman talousjohtajan tuottaman kattavan taloustaulukon kustannusten kehityksestä aina vuodesta 2012 alkaen. Satasairaalan laskutuksessa ei tullut aiempien vuosien kehitykseen nähden merkittävää lisäkasvua, vaikka leikkaustoiminta siirtyi Raumalta pois.

Vastaavaan kokonaisvoimavarojen käytön tehostamiseen perustuu suunnitelma liikkeenluovutuksesta saatavaan hyötyyn.
Toimintakäytäntöjen ja voimavarojen käytön tehostamisesta sopii esimerkiksi leikkaustoiminnan siirtämisen lisäksi myös Rauman sosiaali- ja terveystoimialan oma toiminta. Vuonna 2019 toimintakate oli 100 000 euroa pienempi kuin vuonna 2018 kaikesta kustannusten kasvusta huolimatta ja vaikka palvelutoiminnassa ei tehty supistamisia.

Kyseessä on siis kokonaisratkaisu, missä on ylläkuvatun kustannuskehityksen lisäksi otettu huomioon muutokset kävijä- ja käyntimäärissä sekä lähetteiden määrissä. Nämä on kirjattu selkeästi raporttiin.

Kyse on myös laiteinvestoinneista, mihin Raumalla ei viime vuosinakaan ole ollut rahaa panostaa. Kokonaisratkaisuun sisältyy myös pienen yksikön haavoittuvuusriskit sekä sairaanhoitopiirin velvoite vastata alueensa erikoissairaanhoidosta.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenten kautta päätöksentekijöillä on ollut käytettävissä myös laskelmat kustannusten kasvusta tilanteessa missä erikoissairaanhoito säilyisi nykyisellään tai siirtyisi Satasairaalaan.

Valtuuston VVR-päätöksen perusteella kaikilla päätöksentekijöillä pitäisi olla selvää tavoite hillitä kustannusten kasvua 2,5 miljoonaa euroa.

Seimelän kirjoituksessa herättää hämmästystä myös epätietoisuus potilastietojärjestelmän kehittämiseen liittyvistä reunaehdoista. Järjestelmä tunnistaa ainoastaan yhden erikoissairaanhoidon järjestäjän eli sairaanhoitopiirin. Tämä on selkeästi kerrottu raportissa ja useaan otteeseen kaupunginhallituksen ja –valtuuston tilaisuuksissa.

Tietojärjestelmien yhdistäminen on osa tätä päivää ja osa kustannusten kasvun hillintää. Nämä kaikki ovat keskeisiä sote-uudistuksen edellytyksiä osa sen toimeenpanoa.

Satu Helin
Toimialajohtaja, Rauman kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala

Lisää aiheesta

Seimelä: Miksi jätin eriävän mielipiteen erikoissairaanhoidon liikkeenluovutuksesta?

Vain tilaajille Rauman omalla erikoissairaanhoidolla on merkitystä

Erikoissairaanhoidon liikkeenluovutus eteenpäin Raumalla

Vain tilaajille Erikoissairaanhoidon liikkeenluovutus poistaisi Raumalta pienen yksikön riskit