Toimivaa markkinataloutta täydentää laaja julkinen sektori

Tällä hetkellä laajasti Suomen kunnissa painitaan niin taloudellisten kuin aikansa eläneiden, tiensä päähän tulleiden rakennusten ja infran parissa. Tämä sama ongelma vaivaa osittain myös investointien, teknologian osalta maamme niin yksityistä, kuin julkistakin elinkeino- ja yritystoimintaa.

Puhutaan paikallisen sopimisen kehittämisestä. Muistan kun 80-luvulla eräässä Suomen suurimmassa yrityksessä lähdettiin soveltamaan käytäntöön uutta yt-lakia. Mielenkiintoinen laki joka jo silloin antoi mahdollisuuksia paikallisesti toimia ja sopia.

Nykyään yt-laki tunnetaan suuremmalta osin irtisanomis- ja lomautuslakina. Väitän että kuluneen kolmenkymmenen vuoden aikana ei kumpikaan osapuoli ( TT ja TA) ole osannut, halunnut soveltaa, eikä kehittää paikallista sopimista.

Kyllä tämä oli ja on molemminpuolista luottamuksen puutetta, ennakkoluuloisuutta, sekä laiskuutta. Tämä koskee niin yksityistä, kuin julkistakin puolta.

Mielestäni kaiken muun yhteiskuntamme vanhentuneen lainsäädännön (sote ja sotu) lisäksi meidän tulee uudistaa niin julkisen, kuin yksityisen puolen yhteistoimintaa työpaikoilla koskeva lainsäädäntö. Tässä uudelle Suomen hallitukselle tehtävä.

”Nykyään yt-laki tunnetaan suuremmalta osin irtisanomis- ja lomautuslakina.”

Tämän uudistuksen perustana tulee olla kolmikanta. Kolmikanta on ollut ja on oltava tulevaisuudessakin yksi työmarkkinoittemme ”tuotannon tekijä”. Tavoitteemme voi olla Suomi teknologian, tuottavuuden neuvottelun ja yhteistyön mallimaaksi.

Toimiva markkinatalous vaatii jatkuvaa kehitystä. Sekä rinnalleen vahvan ja laajan julkisen sektorin, joka huolehtii asioista joita markkinatalous ei hoida tai joissa se epäonnistuu. Yhteistoiminta työpaikoilla, juuritasolla on keskeinen osa toimivia markkinoita.

Markku Palonen