Totuttu ansaintataso

Neljä entistä ministeriä nostaa yhä valtion varoista maksettavaa sopeutumisrahaa, jota voi saada, jos ei työllisty edustajanuran jälkeen. Ex-ministereistä sopeutumisrahaa saivat lokakuussa Tanja Karpela, Astrid Thors, Suvi Lindén ja Timo Soini.

Tähän putkeen pääseminen ei ole vain entisten ministereiden etuoikeus, vaan se koskee myös entisiä kansanedustajia.

Kansanedustajien eläkkeet ja sopeutumisrahan myöntää ja maksaa Keva. On mahdollista, että ministerinä ja kansanedustajana toimineet henkilöt saavat sopeutumisrahaa yli 5 000 euroa kuussa. Ajatuksena on totutun ansaintatason kohtuullinen turvaaminen.

Sopeutumisraha on tarkoitettu tilapäiseksi etuudeksi, eikä sen maksamatta jättämiselle ole juridista perustetta, vaikka etuutta nostava henkilö olisi töissä

Kysyttäessä Suvi Lindén totesi, että ”Sen tyyppisiä työpaikkoja, joissa voisin käyttää vuosien aikana politiikasta tullutta osaamista, ei vaan ole Oulun korkeudella tarjolla.”

Hankaluus on siinä, että entisillä edustajilla on ilmeisesti vaikeata omin avuin saavuttaa ”totuttua ansaintatasoa”. Tuntuu oudolta, mikäli entinen ministeri ei löytäisi työtä. Vaikka sitten takaisin kassatytöksi.

Yrjö Saraste