Trump ei hajanaisuuden syy vaan seuraus

Yhdysvaltojen presidentin vaalissa Donald Trump vaihtui Joe Bideniin. Voittopuheessaan Biden lupasi yhdistää Yhdysvallat. Donald Trump ei koskaan ilmoittanut pyrkivänsä kaikkien amerikkalaisten presidentiksi.

Mutta Trump ei ole Yhdysvaltojen hajanaisuuden syy, vaan seuraus. Yhdysvaltojen hajanaisuus on vuosikymmenien virheellisen sisäpolitiikan syy. Pitää mennä syvälle Yhdysvaltojen historiaan. Orjuudella, rasismilla, siirtolaisuudella, työväestöä riistävällä toiminnalla, sekä valtavilla luonnon rikkauksilla Yhdysvallat nousi vaurauteen. Näin muodostui amerikkalainen ihanne, oikeus onneen, oikeus menestykseen.

Tämä myös kirjattiin Yhdysvaltojen perustuslakiin. Näitä yhteiskunnallisia unelmia, sopimuksia tehtiin. Yksi merkittävin yhteiskuntasopimus oli vuonna 1908 autovalmistajan Henry Fordin sopimus. Hän päätti tuottaa auton jonka hinta olisi työmiehen neljän kuukauden palkka. Näin aloitettiin T- Fordin valmistus. Tämä sopimus heijastui muillekin aloille, mm. polttoaineen verotus on edelleen halpaa.

Näin Amerikkaan muodostui keskiluokka joka piti yhteiskunnan pyörät pyörimässä, tuottamassa hyvinvointia. Tämä neuvottelujen, sopimisen tie toimi kolme vuosikymmentä. Tämä oli pitkään ns. amerikkalainen unelma, näin neuvotellen ahkeralla työllä ja sääntöjä noudattamalla kansalaisilla oli valoisa tulevaisuus ja koulutetuilla lapsilla vielä valoisampi.

Sitten pysähtyi 1980- luvulla keskiluokan tulojen kasvu. Työn tuottavuus kaksinkertaistui. Minimipalkka samalla ajalla putosi kolmanneksen. Yksi viidestätoista työntekijästä oli järjestäytynyt. Enää ei neuvoteltu, hiljainen sopimus oli murtunut. Keskiluokka oli alistettu, ei neuvoteltu, ei ollut neuvottelijoita, ei ollut neuvottelun voimaa.

Vuonna 2011 selvisi että varakkain prosentti kahmaisi yhdeksän kymmenystä yhteisen kakun kasvusta. Näin entinen keskiluokka sai yhden prosentin. Yhden prosentin talous jäi elämään yhteiskunnan sanastoon. Näin syntyi yhdysvaltoihin keskiluokan unohdetun kansan tarina.

Tämä kaikki siirtyi vahvasti myös tunne-elämän puolelle. Edellisessä Yhdysvaltojen presidentin vaalissa Donald Trump keräsi tämän unohdetun kansan äänet. Noissa kymmenissä vuosissa oli useiden Amerikan presidenttien tarina. Oli loistavaa menneisyyttä, samalla surkeaa pankkien, elinkeinoelämän, teollisuuden alojen ja talouksien näivettymistä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin onnittelivat Bideniä, hyvä näin. Suomella on aina ollut hyvät suhteet Yhdysvaltoihin. Tiedotustilaisuudessa tasavallan presidentti Sauli Niinistö toi asiallisesti esille myös kaupallisten suhteiden tärkeyden.

Markku Palonen