Tuhkatkin menossa jälleen pesästä

Raumalaiset terveyspalvelut heikkenevät jälleen osaltaan, jos raskausajan ultraäänitutkimukset siirretään pois kaupungista.

Näin käy, jos sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyy sille esitetyn muutoksen. Raumalaiset odottajat kävisivät siten vähintään kaksi kertaa Porissa Satasairaalassa ennen synnytystä.

Muutos on kaikkien terveyspalveluiden mittakaavassa pieni. Toisaalta odottaville raumalaisperheille kyse on sitäkin tärkeämmästä arjen palvelusta.

Käynti Porissa ei ole samanlainen piipahdus, mitä se parhaimmillaan voi Rauman äitiysneuvolassa olla.

Heikennyksen taustalla on alati vaivaava tekijäpula. Raumalla on liian vähän lääkäreitä, ja ultrat siirtämällä kahdelle lääkärille vapautuisi lisää työaikaa perusterveydenhuoltoon.

Porissa ultratutkimukset tekee tehtävään koulutettu kätilö, jolla on mahdollisuus konsultoida erikoislääkäriä.

Voi siis olettaa, ettei palvelun taso heikkene, vaikka palvelun saantipaikka siirtyy 50 kilometriä nykyistä kauemmas.

Raumalla ollaan tultu liki allergisiksi terveyspalveluiden heikentymiselle. Taas meiltä viedään yksi palvelu lisää pois kaupungista, on väistämätön ajatus.

Lista on kieltämättä pitkä: ensin synnytykset, sitten nukutusleikkaukset ja yöpäivystys. Erikoissairaanhoidon poliklinikoiden kohtalosta neuvotellaan parhaillaan.

Satasairaalan toive on, että Rauman sairaalasssa työskentelevä väki vain siirtyisi liikkeenluovutuksella sen alaisuuteen. Yhä on epäselvää, mitkä palvelut jäisivät Raumalle ja mitkä siirtyisivät Poriin.

Kun Rauman aiempaa palveluvalikoimaa katsoo, on suorastaan ihme, kuinka paljon sairaalanmäellä on pystytty tekemään ja tarjoamaan raumalaisille palveluita.

Nykypäivänä meno on vain toisenlaista. Vallalla on jo pitkään ollut suuntaus, jossa erikoissairaanhoito keskitetään suuriin, vähintään keskussairaalatason yksiköihin.

Samaan aikaan lääkäreitä ei aina riitä edes niihin. Ei liene ihme, ettei heitä riitä myöskään perustasolle.

”Taas meiltä viedään yksi palvelu pois.”