Tuleeko palkansaajan ääni kuulluksi valtuustoissa?

Viime ja tänä vuonna elämäämme on mullistanut koronavirus vaarantaen henkemme ja terveytemme. Moni on menettänyt tai menettämässä toimeentulonsa. Monet normaaleista toimistamme ovat muuttuneet hankaliksi tai jopa mahdottomiksi. Tämän kaiken keskellä myös kunnat ja niiden taloudet ovat kovien koettelemuksien keskellä sekä suurten haasteiden edessä.

Kuntien talous on saanut hetkellisen piristysruiskeen valtion myöntämien koronatukien muodossa. Näiden tukien loputtua koittaa jälleen arki ja tiukemmat ajat, joihin pitäisi jo nyt valmistautua riittävillä toimilla. Tulevat tiukemmat ajat tulevat vaatimaan talouden sopeuttamistoimia. Tämänkin tilanteen edessä asioita tulee asettaa tärkeysjärjestykseen ja tärkeiden asioiden sekä palveluiden toimivuus tulee silti säilyttää.

Palkansaajat muodostavat suuren osan kuntien palveluiden käyttäjistä, joten heidän tarpeensa on otettava huomioon kunnallisessa päätöksenteossa. Ammattiliitto Pron Satakunnan Aluejohtokunnan mielestä ainakin seuraaviin asioihin ja palveluihin tulisi panostaa myös tulevaisuudessa: työllisyys- ja elinkeinopolitiikka, varhaiskasvatus ja vanhustenhuolto.

Kuntien pitää panostaa vahvaan ja pitkäjänteiseen työllisyys- ja elinkeinopolitiikkaan. Näin parannamme nykyisten ja mahdollisten uusien yritysten toimintaedellytyksiä kunnissa. Tämä auttaa nykyisten työpaikkojen säilymisessä ja uusien työpaikkojen syntymisessä. Tärkeää olisi myös varmistaa, että mahdollisimman moni pysyisi työelämässä tai pääsisi takaisin mukaan työelämään.

Varhaiskasvatukseen pitää pystyä takaamaan riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa ja ryhmäkoot tulee pitää määräysten mukaisina. Erityistuen piirissä olevien lasten tukemiseen pitää löytyä riittävästi resursseja. Tällä tavoin luomme tulevaisuuden vastuunkantajille mahdollisimman vankan ja turvallisen pohjan kasvaa ja kehittyä. Näin toimimalla mahdollistamme myös vanhempien työssäkäynnin sekä opiskelun.

Suurin osa meistä, tai joku omaisemme, tulee käyttämään vanhustenhuollon palveluita. Vanhustenhuoltoon on panostettava takaamalla riittävät resurssit sekä kunnolliset toimitilat. Omaishoidon kehittämiseen on myös panostettava aikaisempaa enemmän. Kaikille on pystyttävä tarjoamaan arvokas vanheneminen ja ihmisarvoinen elämä loppuun asti, joko kotona tai palveluasumisen yksikössä.

Aluejohtokuntamme mielestä tämän kevään kuntavaaleissa on siis erityisen tärkeää, että palkansaajat käyttävät ääntään tai asettuvat ehdolle ja varmistavat näin vaikuttamismahdollisuutensa kunnallisessa päätöksenteossa. Jokainen ääni ratkaisee!

Petri Marttinen
Ammattiliitto Pron Satakunnan Aluejohtokunta