Tulevaisuuslukutaito tulee olla jokaisen lapsen kansalaistaito

Moni meistä on viime vuosina miettinyt, millaisessa maailmassa oikein elämme. Kaikki totuttu tuntuu muuttuneen katastrofielokuvien kaltaiseksi todellisuudeksi, jossa ikävien uutisten jono vain vyöryy eteemme: pandemia, energiasääntely, rajojen sulkeminen, pakolaisvirrat, sota, ydinaseiden uhka ja luonnonkatastrofit. Millainen on lastemme tulevaisuus, kun nykyisyys näyttäytyy näin rumana edessämme?