Tuloerojen kasvu ei ole hyvä kehitys

Missään yhteiskunnassa ei tuloerojen kasvusta seuraa hyvää. Se lisää yhteiskunnallisia ja sosiaalisia ongelmia ja synnyttää ääriliikkeitä.

Suomalaisten kotitalouksien tuloerot ovat nyt selvästi suuremmat kuin vielä 1980-luvulla. Tuloerojen kasvua selittää varsinkin suurituloisten ja varakkaiden kotitalouksien pääomatulojen kasvu 1990-luvulla ja 2000-luvun alkuvuosina.

Tuloeroja ovat lisänneet mm. työttömyysturvaan, sosiaaliturvaan ja työntekijän asemaan tehdyt heikennykset viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tuloerot ovat kasvaneet 1990-luvun laman jälkeen näkyvästi ja se on ollut Suomessa nopeampaa kuin muissa länsimaissa. Suomesta on tulossa maa, jossa ihmiset pysyvät siinä tuloluokassa, mihin ovat syntyneet. Tilanne on mennyt vain huonompaan suuntaan ja Suomesta on taas tulossa luokkayhteiskunta.

Pörssissä on kuitenkin Arvopaperi-lehden mukaan varakkaimpien yksityissijoittajien salkkujen arvo noussut moninkertaiseksi muutaman vuoden aikana. Helsingin Sanomien uutinen viime päivien ajalta kertoo, että johtotasolla palkkiot ovat paisuneet huomattavasti myös pandemian aikana..

Ahneus on tunnetusti markkinatalouden käyttövoima, mutta se aiheuttaa myös paljon ongelmia talouselämässä kuten markkinoiden ylikuumenemisen ja pörssiromahduksia, joita sitten valtiovalta ja keskuspankit joutuvat korjaamaan valtavilla summilla. 1990-luvun lama oli tästä malliesimerkki.

Huomionarvoista on se, että Talousjärjestö OECD:n vuonna 2014 julkaiseman raportin mukaan tuloerojen kasvu heikentää talouskasvua. Yli 20 OECD-maan välinen vertailu ja Yhdysvaltojen osavaltioiden välinen vertailu osoittaa hyvinvoinnin olevan suurempaa kaikissa tuloluokissa, jos tuloerot ovat kohtuulliset. Tämänkin vuoksi pitäisi joka taholla ottaa tavoitteeksi tuloerojen vähentäminen.

Pertti Salo

Eurajoki