Tuntuuko, etteivät aluevaalit kosketa sinua?

Sinusta varmaan tuntuu siltä, etteivät tulevat vaalit kosketa sinua millään lailla ja saatat olla kyllästynyt koko asiaan jo valmiiksi. Kyllä ne koskettavat. Vaaleissa valitaan henkilöt päättämään ennen muuta palveluista ja niiden saatavuudesta.

Jos kaikki on mennyt elämässä suurin piirtein hyvin, et ehkä voi ymmärtääkään mitä ja mistä on kyse. Sekunneissa elämä voi kuitenkin muuttua. Voit sairastua, köyhtyä, menettää ajokorttisi loppuiäksi, läheisesi voi sairastua, mielenterveys voi järkkyä, päihdeongelma voi koskettaa tai muistisairaus yllättää tai voit joutua käyttämään pelastuspalveluita.

On siis tärkeää mitä palveluita saat, mistä niitä saat ja kuinka nopeasti – asut sitten missä tahansa.

Vaaleissa tarvitaan kaikenlaisia ja kaikenikäisiä ehdokkaita. Henkilöstön riittävyys ja hyvinvointi ovat keskeisessä asemassa. Oikea-aikaiset palvelut sekä luovat hyvinvointia että säästävät rahaa.

Hoitolupaus minulle tarkoittaa sitä, että kiireettömään hoitoon pääsee viikossa hoidontarpeen arvioinnista ja hoidon tarve arvioidaan samana päivänä, kun asiakas on ottanut yhteyttä. Hoitolupaus koskee myös psyykkisiä terveysongelmia.

Sosiaali- ja terveysalaakin on kohdannut jo työvoimapula. Tarve uusiin työntekijöihin kasvaa eläköitymisen lisäksi myös kasvavan palvelutarpeen vuoksi. Työolojen, johtamisen ja palkkauksen houkuttelevuudesta on pidettävä huoli. Raha ei auta jos muut asiat ovat pielessä.

Kohtuuttomat työkuormat koskettavat nykyään lähes kaikkia aloja, mutta hoiva-aloilla kaikki ovat siistijää myöten ylikuormitettuja. Kannustan kaikkia puhumaan omasta alastaan/ työtehtävistään ja sen kuormittavuudesta. Asioita ei saa painaa villaisella. Vain näin saadaan parannuksia aikaan.

Johtamisen ja oikeudenmukaisuuden merkitys on nähtävä. Oikeudenmukaisuus toteutuu esim. työvuorosuunnittelussa ja henkilömitoituksissa. Pandemia on koskettanut ja kuormittanut ihan kaikkia. Emme saa unohtaa lasten ja nuortenkaan kanssa työskenteleviä.

Henkilökohtaisesti toivon myös salailun ja kaunistelun olevan pian ohi. Valitettavasti se on nyt yleistä sekä julkisella että yksityisellä puolella.

Vai mitä tykkäätte esim. siitä, että jossain yksi hoitaja hoitaa yöllä kahta osastoa joilla molemmilla 16–18 muistisairasta asiakasta? Tai päivällä yksi kuuttatoista? Haluatko sinä, että läheisesi on hoidossa noilla osastoilla?

Haluatko että väsynyt ja vanha vanhempasi on toisen muistisairaan karkailevan vanhuksesi omaishoitaja ilman minkäänlaista apua? Tämä on muuten tosi.

Sitä määki.

Elina Mustonen (sd.)

Eurajoki