Tuotteista, tuottavuudesta ja valinnoista

On maalailtu synkkiä tulevaisuudenkuvia kanto-, kesto- ja kilpailukyvystä, yhteisenä nimittäjänä ikärakenne. Ilmeisen tosissaan esitetyistä puheenvuoroista saa käsityksen, että Suomessa on liikaa ikäväkeä, lapsia ei ”tehdä” (!) tarpeeksi ja väestöpyramidin muuttuminen pylvääksi on hirmuinen onnettomuus.

Se sellainen on juuri julki jumalatonta puhetta. Ei kukaan ole liikaa.

Oikeastaan ihminen on tuottavimmillaan juuri, kun tarvitsee eniten, ja juuri siksi: lapsena ja vanhuksena hän tuottaa eniten hyödykkeiden, ei turhakkeiden eikä haitakkeiden tuotannon tarvetta. Lapsi tarvitsee kasvaakseen monenlaista, mikä vaatii ihmistyötä. Samoin on ihmisen voimien vähetessä, kun huolenpitoa tarvitaan.

Väitetään, että väen väheneminen ja ikääntyminen vie vääjäämättä tuhoisaan tulevaisuuteen – että väestöpyramidin muuttuminen lähes tasapaksuksi torniksi olisi kehnoa kehitystä. Sehän on päinvastoin: olemme saavuttaneet sen, että ihmiset elävät pitempään ja terveempinä kuin koskaan ennen. Kuvion keskivaiheillakaan ei ole enää pahoja painumia, koska viimeisestä todellisesta väestökatastrofista on jo yli seitsemän vuosikymmentä.

Huoltosuhde on politiikkaa. Tietenkin työikäisten suhteellinen osuus koko väestöstä vähenee ja eläkkeellä olevien osuus nousee. Nousee myös tuotannollisen työn tehokkuus. Siitä tehostumisesta voi ja pitää ottaa riittävä osuus palveluihin, joita ihmiset tarvitsevat. Vain siten voi rahatalousjärjestelmässä suunnata ihmistyötä sinne, missä sitä tarvitaan. Siis ottamalla verotuksella hyödykkeiden ja varsinkin haitakkeiden luomasta rahaliikenteestä varaa niitten käsien työllistämiseksi, joita keskinäinen huolenpito tarvitsee.

Ihmisten pitää saada työskennellä sellaisin ehdoin, että työllä tulee toimeen. Siten saadaan jaetuksi työtä oikein, tarpeellisen tuotantoon ja ihmisen ihmiselle antamaan hoivaan. Turhakkeiden ja haitakkeiden tuotantoon voi puuttua verotuksella ja rajoituksilla. Se on jakokysymys ja sellaisena arvovalinta.

Markkinaehtoinen tuotanto ei sovi kaikkeen. Rauman vasemmiston kuntavaaliohjelmasta: Vastuullinen kunta luottaa omaan palvelutuotantoonsa eikä suosi yhtiöittämis- ja ulkoistamiskehitystä. (…) Kaupungin tulee tarjota riittävästi varhaiskasvatuspaikkoja kaikilla alueilla ensisijaisesti omana toimintana. Voittoa tavoittelevien toimijoiden päiväkoteja ei pidä lisätä.

Huolenpito, lähipalvelut ovat kunnan tehtäviä. Kunta on kansalaista lähimpänä oleva julkisvalta.

Tuomo Grundström
Kuntavaaliehdokas (vas), Rauma