Turve on uusiutuvaa bioenergiaa

Turvejahti alkoi vihreiden tullessa Suomen politiikkaan. Ensin haluttiin suojella soita ja estää niiden ojitus ja metsittyminen. Eduskunnan suurivaliokunta päätti typeryydessään vuonna 2000, että turve on fossiilinen energianlähde. Tässä vihreä politiikka ohitti virallisen tieteen.

Sama on tapahtunut myös Itämeri-kysymyksessä. Muut puolueet alistuivat laiskuudessaan ja asiantuntemattomuudessaan tähän. Alkoi fossiilisten polttoaineiden mustamaalaus ja alasajo. Turpeen energiakäyttö muuttui suorastaan rikolliseksi.

Kokonaan unohdettiin, että uusien lämpölaitoksien savukaasupesureilla saadaan pelätty hiilidioksidin talteen.

Fossiiliset polttoaineet ovat muodostuneet miljoonia vuosia sitten geologisissa prosesseissa valtavissa paineissa ja kuumuuksissa maankuoren alla. Öljy, maakaasu ja kivihiili ovat fossiilisia. Turve sen sijaan on uusiutuva, se on pääasiassa sammalta ja osin muita suokasveja, jotka kasvavat pintaosiltaan vuosittain. Ruotsissa turve on uusiutuva raaka-aine ja oleellinen osa energiastrategiaa.

Oma kokemukseni turvesuon kasvusta on Sastamalasta Suodenniemeltä, jossa nostin pikkupoikana isäni kanssa palaturvetta kuivikkeeksi karjalle Hautasuolta 1950- luvun alussa. Turvelapiolla lohkottiin suorakaiteen muotoisia paloja kaivannosta ja nostettiin reunalle kuivumaan. Kuivuneet lohkot varastoitiin turvelatoon. Suolle syntyi säännöllisiä pitkiä syvänteitä, altaita.

Nyt 60 vuotta myöhemmin käydessäni Hautasuolla ovat nämä noin metrin syvyiset altaat kasvaneet turvetta täyteen. Suo on täysin tasainen ja turveladosta on jäljellä muutama oksainen hirsi. Rahkasammal kasvaa valoa saavalta pinnaltaan yllättävänkin nopeasti.

Ihmettelen, miksi keskustapuolue on hallituksessa ajamassa näitä turvetuotannon lopettamiseen johtavia ratkaisuja. Turvesoissa olisi Suomella valtava kotimainen uusiutuva energiavarasto.

Seuraavaksi Marinin-Saarikon hallitus käy Suomen metsäsektorin kimppuun. Tuotantoa tullaan rajoittamaan ja suojelualueita kasvattamaan. Vedotaan, että EU vaatii. Suomen omat vihreät asiantuntijat ovat häärineet vuosikymmenet EU-komission käytävillä. Tavoitteena on ollut, että EU ottaisi myös metsäasiat ohjaukseensa. Mutta puu on hallitukselle kuitenkin turvetta haastavampi pala, koska vastassa ovat metsäsektoriin liittyvät ammattiliitot.

Kiisteltyjä EU:n elvytysrahoja suunnitellaan hallituksessa käytettäväksi turvesoiden ennallistamiseen. Jos hallituksella on vähänkään johdonmukaisuutta ja maalaisjärkeä, se pelastaisi näillä vihreillä EU-rahoilla ensin taloudelliseen ahdinkoon ajamansa tuhannet turvealan yrittäjät ja työntekijät. Toiseksi hylätyt turvetuotantokentät istutettaisiin metsälle. Ojitettu suo on loistava kasvualusta suomalaisille puulajeille ja kasvattaisi hiilinieluja toisin kuin soiden ennallistaminen.

Jukka Tuori

agronomi, MMM