Tutkitusti maailman parasta laatua

Sipilän hallituksen mukana kuopattiin myös paljon porua, puhetta, vääntöä ja kääntöä aiheuttanut sote-uudistus. Asia on kuitenkin laitettu jo pienelle tulelle porisemaan myös uuden hallituksen toimesta.

Rinteen hallituksen linjaus asiasta näyttäisi olevan melko lähellä edeltäjäänsä. Lähinnä vain laaja valinnanvapaus jäänee nyt suunnitteilla olevasta mallista pois.

Hallitukset ovat yksi toisensa jälkeen huutaneet paniikkia terveydenhuollon rahojen loppumisesta. Lisäksi kansalaisten on annettu ymmärtää, että järjestelmämme on huono, eikä palvele asukkaita juuri millään muotoa.

On siis vähintäänkin ristiriitaista lukea kansainvälisten tutkijoiden raportteja siitä, miten hienosti terveydenhoitomme toimii.

Suomen terveydenhuoltojärjestelmä on saanut myönteisen arvion European Observatory on Health Systems and Policies -seurantakeskuksen julkaisemassa arviointiraportissa.

Raportin mukaan terveydenhuoltojärjestelmämme toimii hyvin ja ihmiset ovat pääosin tyytyväisiä palveluiden laatuun. Toki, esiin nousi myös tuttuja ongelmia: Maantieteelliset terveyserot, hajautuneet palvelut, kuntien vaihtelevat resurssit ja useasta eri lähteestä tuleva rahoitus.

Tiedelehti Lancet julisti puolestaan jo vuosi sitten, että Suomen terveydenhuollon laatu ja tulokset ovat kansainvälisen tutkimuksen mukaan maailman parhaat, mutta kustannukset vertailumaita selvästi pienemmät.

Lehden mukaan Sveitsi, Islanti ja Suomi selviytyvät terveydenhuollon laadun ja oikeudenmukaisuuden osalta paremmin kuin muut maat maailmassa. Suomessa terveydenhuolto maksaa yhteisistä varoista henkilöä kohden kuitenkin vain reilut 3 000 dollaria vuodessa. Se on noin 10 prosenttia vähemmän kuin Islannissa ja 40 prosenttia vähemmän kuin Sveitsissä.

Vaikka Suomen terveydenhuolto kerää positiivista palautetta maailmalta, on siinä myös parannettavaa. Huomiota tulisikin kiinnittää hoitojonoihin, potilaiden maksamiin maksuihin sekä järjestelmän pirstaleisuuteen.