Tuulivoimaloiden ääni vaikuttaa pitkäkestoisesti

Tuulivoimayhdistyksen Anna Tiihonen (LS 13.3.) väitti, että tuulivoimaloiden äänessä ei ole mitään mystistä. Asiahan on näin. Mitään mystistä siinä ei ole.

Suurten tuulivoimaloiden aiheuttaman värähtelyenergian taajuusskaala on erittäin laaja alkaen infraäänistä (20000 Hz), joita ihminen ei myöskään kuule. Tiihonen väittää, ettei infraäänen vaikutusta ole tieteellisesti todennettu.

On syytä selvittää miten värähtelyenergia (ääni) toimii ja mikä tuulimyllyjen niin kuin kaikkien muidenkin äänilähteiden aiheuttamassa värähtelyenergiassa on vaarallista. Tuulivoiman äänen vaarallisuus piilee siinä, että sen vaikutusalueilla asuville sen vaikutusaika on pitkäkestoinen.

Värähtelyenergiaa syntyy, kun värähtelevä kappale saa lähellään olevat molekyylit liikkumaan edestakaisin eli värähtelemään omassa tahdissaan. Ääniaalto syntyy kun molekyylit painautuvat yhteen, erkanevat ja taas painautuvat yhteen toistuvana kaavana. Tämä toistuva ”syke” mahdollistaa äänen etenemisen ilmassa ja väliaineessa yleensä. Mitä tiheämpi väliaine sen parempi ja nopeampi eteneminen on.

Värähtelyn kohdatessa jonkin pinnan se aikaansaa kyseisen pinnan värähtelyn, joka taas etenee pinnan takana olevaan aineeseen. Ihmisen kehosta noin 70 prosenttia on vettä ja vedessä tämä aaltoliike etenee noin viisi kertaa tehokkaammin kuin ilmassa. Joten värähtelyenergia vaikuttaa koko kehoon eikä vain ja ainoastaan korviin, niin kuin Tiihonen yrittää antaa ymmärtää.

Ominaistaajuus on värähtelytaajuus, jolla kappale, järjestelmä, kudokset ym. värähtelevät herkemmin kuin muilla taajuuksilla. Värähtelytaajuuden ollessa sama kuin kohteen ominaistaajuus, alkaa kohde myötävärähtelemään. Tällaista tilannetta kutsutaan resonoimiseksi. Resonanssi lisää värähtelyenergian vaikutusta.

Ihmisen ja eläimen lihaksilla ja soluilla on omat ominaistaajuutensa, joten resonanssia tapahtuu myös ihmisessä. Pehmytkudoksiemme värähtelytaajuus on 7-8 Hz. Tällä välillä värähtely on ihmiselle ja eläimillekin erityisen vaarallinen. Näköaistiharhoja tapahtuu jo niinkin korkeilla taajuuksilla kuin 17-19 Hz.

Paljon en ole anatomiaa opiskellut mutta tietääkseni ihon sisäpuolella on sydän, maksa, haima, munuaiset, sappi, keuhkot, lihakset ja naisilla munasarja ja kohtu ja miehillä omat helynsä. Lisäksi siellä on myös luusto ja monimutkainen hermosto. Kaikki nämä joutuvat ulkopuolelta tulevan värähtelyenergian kohteeksi.

Sisäelimiemme joutuessa alttiiksi matalataajuisen äänen pitkäaikaiselle vaikutukselle häiriytyy niiden toiminta ja riittävän pitkään jatkuessaan tämä ulkoinen energia tulee aiheuttamaan pysyviäkin vammoja. Esimerkiksi sikiövaiheessa, kun solun jakautuminen on vilkkaimmillaan, ulkoisen värähtelyenergian päästessä häiritsemään jakautumista niin, että jonkinasteinen virhe pääsee syntymään, ovat tulokset arvaamattomat.

Todisteita tällaisesta tapahtumaketjusta on paljonkin. Niitä on tutkittu sekä fysio- että psykologisin menetelmin ja tulokset ovat voimakkaasti tukeneet värähtelyenergialle altistumista. Tilastollisin menetelmin on osoitettu, että tuulivoimaloiden pitkäaikaiselle vaikutukselle altistuneiden eläinten ja ihmisten hermostolliset vaivat ja sisäelinten sairaudet ovat merkittävästi lisääntyneet lähialueen tuulivoimaloiden käyttöönoton jälkeen.

Tuulivoimayhtiöt ovat Tuulivoimayhdistyksen sanelijoita ja silloin yhdistys ajaa niiden asiaa. Siellä raha ohittaa moraalin. Vihreää liittoa ihmettelen. Se ei hyväksy geenimuunneltua viljelyä, mutta se on valmis ottamaan riskin äänimuunnelluista ihmistaimista.

Sillai oikke