Tyhmänä sotaveteraanina olen jyrkästi sitä mieltä, että totta hitossa koko maa pidetään asuttuna

Kauppatieteiden tohtori Paavo Lintula väittää Aamulehdessä (3.1). että ”Suomen aluepolitiikka on sitkeähenkinen myytti.” Hän jatkaa: "Myyttiä pidetään jonakin, joka ei todennäköisesti ole totta, vaan se odottaa murtamistaan. Jos jokin on meille pelkkä myytti, se tarkoittaa samaa kuin jotakin johon tyhmät ihmiset ovat pitkät ajat uskoneet." Meillä aluepolitiikka on juuri tällainen myytti.

Hän muistuttaa miten aluetutkija Timo Aro on todennut (Radio Sun 17.10.2018): "Suomessa on pidetty liian kauan yllä totuudenvastaista kuvaa, että koko maa pystytään pitämään asuttuna ja että yhteiskunta kykenee tarjoamaan yhdenmukaiset palvelut jokaisessa niemessä ja notkelmassa." Aro sanoo: "Nyt on viimeinen hetki haudata puheet koko maan asuttuna säilyttämisestä." Aron mukaan Suomi keskittyy ja supistuu. 85 prosenttia väestöstämme asuu linjan Kokkola-Joensuu eteläpuolella.

Lintula ihmettelee, miksei koko Suomea kannattaisi pitää asuttuna.

Tyhmänä sotaveteraanina olen jyrkästi sitä mieltä, että totta hitossa koko maa pidetään asuttuna. Niin, vaikkemme tietenkään pysty tarjoamaan yhdenmukaisia palveluja jokaisessa niemessä ja notkelmassa.

Lisäksi ajatus siitä, ettemme pysty pitämään omaa maatamme asuttuna on vaarallinen. Suurimpana vaarana pidän EU:ta, joka saattaisi keksiä ryhtyä sijoittamaan Etelä-Eurooppaan saapuvia pakolaisia Suomeen. Jos täällä kerran suurin osa maasta on asuttamatonta.

Yrjö Saraste