Työläinen on aina palkkansa ansainnut

Alipalkkaus. Aihe, joka nousi esille kun Teollisuusliitto paljasti, että telakoilla on maksettu vähimmillään jopa 3 euron tuntipalkkoja.

Jokaisellehan on aivan selvää, että tämmöinen korvaus työläiselle muistuttaa lähinnä orjatyötä ja tämä siis meillä Suomessa eikä Intian telakoilla.

Meillä minimipalkka on määrätty työehtosopimuksissa, mutta ei kuitenkaan laissa. Lakiin kirjattu minipalkka onkin melko mielenkiintoinen keskustelun ja spekulaation aihe.

Väitetään, että se lisää työttömyyttä koska kukaan ei enää halua palkata ihmisiä semmoisiin töihin, mistä ei kannata maksaa. Toisaalta minä itse ainakin ajattelen, että kyse on ihmiselle maksattava korvaus hänen menetetystä vapaa-ajastaan, joten minimipalkan ei pitäisi olla riippuvainen siitä onko se tuotetun työn arvoa vastaava.

Työläisen kuuluu saada asiallinen ja omaan toimeentuloon riitävä korvaus tekemästään työstä olkoon tämä työ sitten mitä hyvänsä tai tekijä kuka hyvänsä.

On väärin, että erilaisilla kuntouttavilla työkokeiluilla ja muilla vastaavilla voidaan teettää orjatyöhön verrattavaa työtä. Myös tätä meillä esiintyy aivan julkista sektoria myöten.

Ihmisten tuottamasta tuotannon lisäarvosta ei makseta siitä kuuluvaa korvausta tekijälle koska katsotaan tämän olevan jostain syystä eri asemassa kuin toiset.

Tämä asema voidaan määritellä pitkäaikaisen työttömyyden, alkoholismin, kehitysvammaisuuden tai minkä tahansa muun vastaavan takia. Nykyisellään siis nämä asiat oikeuttavat teettämään orjatyötä.

Okei. En ole niin viisas, että voisin varmasti sanoa miten laissa määritelty alasta tai asemasta riippumaton minipalkka vaikuttaisi työmarkkinoihin. Voi olla riski tai sitten ei. Tämä riski olisi mielestäni kuitenkin syytä ottaa koska orjatyö on lähtökohtaisesti aina väärin.

Alipalkkaukseen voi kuitenkin myös puuttua toisenlaisella lainsäädännöllä. Se on alle työehtosopimusten mukaisten minipalkkojen maksamisen kriminalisointi.

Ylpeänä voin sanoa, että juuri tätä puolueeni eduskuntaryhmä on vaatinut. Olemme myös vaatineet 10 euron minimipalkkaa Suomeen, mutta kuten kuvitella voi, on työnantajapuolen suhtautuminen ollut melkoisen nihkeää tähän esitykseen.
Alle Tes:n mukaisen minimipalkan maksamisen kriminalisointi olisi kuitenkin aika hyvä juttu vaikka haasteita varmasti olisi valvonnan osalta luvassa. Tähän valvontaan voisi osallistua Ay-liike ja työnantajat yhdessä.

Ongelmiin törmätessä nämä tahot ottaisivat yhteyttä asianmukaisiin viranomaisiin. Alipalkkauksen kriminalisointi tulisi siis hyödyttämään molempia osapuolia. Työntekijäpuoli saisi asianmukaista palkkaa ja työnantajien puoli taas saisi kitkettyä epäreilusti ja vastuuttomasti toimivat rosvoyrittäjät pois vääristämästä kilpailua.

Eikö jo olisi tämmöiset asia aika laittaa kuntoon? Vai haluammeko kenties, että Suomi tulee tunnetuksi maana, jossa voi riistää työntekijöitä kuten telakoilla on nähty? Ei kai sentään...

Miika Rantanen
Rauman kaupunginvaltuutettu, eduskuntavaaliehdokas (vas.)