Työsuhdeasiatko maan hallituksen päätehtäviä?

Hallitus on ilmeisesti käsittänyt tehtävänsä maan hallituksena väärin. Hallituksen tulee ottaa kaikki kansalaiset tasapuolisesti huomioon.

Keskinäiset työsuhdeasiat kuuluvat lakisääteisesti työnantajille ja työntekijöille yhteissopimuksellisesti.

Työsuhteen ehdoista työnantaja ja työntekijä sopivat yhteisesti työsopimuksella, lain sallimien työsopimusehtojen mukaisesti. Työnantaja sitoutuu teettämään sovituin ehdoin työtä ja vastaavasti työntekijä sitoutuu tekemään sopimuksen mukaisesti työtä.

Mikäli toinen sopijapuoli rikkoo keskinäisesti sovittuja lainmukaisia työsopimuksella sovittuja työnteossa noudatettavia työntekemisen säännöksiä, on toisella sopija puolella oikeus irtisanoa tai purkaa työsopimus lain ja työehtosopimuksen mukaisin oikeuksin.

Työnantaja yleensä palkkaa työntekijöitä suorittamaan tarpeellista työntekemistä varten tarpeelliseksi katsomalleen ajanjaksolle joko määräaikaiseksi tai toistaiseksi olevaan työsuhteeseen.

Työntekijä taas sitoutuu suorittamaan keskinäisellä sopimuksella tehtävää työtä sovituin ehdoin.

Työnantajan tulee jo palkatessaan työntekijän osata arvioida työntekijä tarpeensa niin ajallisesti kuin määrällisesti.

Onhan työsuhteen alussa oikeus sopia koeajasta jonka aikana työsopimus voidaan päättää asiallisin perustein ilman irtisanomisaikaa, jos katsotaan että toinen sopijapuoli ei täytä sovittuja työsopimuksella sovittuja ehtoja.

Nähdäkseni hallituksen toimenpiteet työsuhteen irtisanomisehtojen heikentämiseen ovatkin täysin tarpeettomat ja yksilön suojaa loukkaavia.

”Työsuhteen alussa on oikeus sopia koeajasta, jonka aikana työsopimus voidaan päättää asiallisin perustein.”

Matti Arvo

työsuhdeasiain tarkastaja emeritus