Uimataito vaarassa rapautua entisestään

Suomen olosuhteissa on tärkeää oppia toimimaan vedessä ja tarvittaessa myös osata auttaa kaveria. Valitettavasti korona-aika sulki uimahallit ja laittoi uimaopetuksen tauolle.

Suomessa on tammi-syyskuun aikana hukkunut 131 ihmistä. Tämä on 38 enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Suomi on tuhansien järvien maa ja meren ympäröimä saari. Suomessa vesi on lähellä niin arjessa kuin vapaa-ajalla, mikä korostaa uimataidon ja turvallisen vesillä liikkumisen merkitystä. Valitettavasti kaikki meistä eivät vieläkään osaa uida.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) selvityksen mukaan viime talvena uimaopetus pysähtyi koronan vuoksi yli puolessa Suomen uimahalleista.

Korona-ajan rajoituksilla voi olla lasten uimataitoon kauaskantoisia vaikutuksia. Jo ennen pandemiaa kaikissa kouluissa ei ollut mahdollista järjestää uinninopetusta.

Tutkimusten perusteella noin joka neljännellä Suomen kuudesluokkalaisella ei ole riittävää uimataitoa, ja nyt huolena on, että tämä osuus kasvaa.

Valtaosa hukkuneista on aikuisia, mutta myös lapselle hukkuminen on edelleen yksi suurimmista kuolemaan johtavista tapaturmariskeistä, tieto käy ilmi Lähitapiolan tilastoista.

Yhteiskunnassa puhutaan paljon muun muassa liikenteen riskeistä ja liikennekuolemista. Nyt olisi varmasti hyvä aika käynnistää samanlaista keskustelua myös veden riskeistä.

SUH on tuottanut koulujen käyttöön uuden Vesi- ja jääturvallisuus tutuksi -oppimiskokonaisuuden. Lapsille ja nuorille kokonaisuus tarjoaa käytännön tietoa vedestä ja jäästä sekä keinoja ehkäistä onnettomuuksia. SUH:n tukena oppimiskokonaisuuden tuottamisessa ovat olleet Lähitapiola ja Otavan Oppimisen Palvelut.

Mikään oppimiskokonaisuus yksin ei voi kokonaan korvata koulujen uinninopetusta, mutta sen avulla vesillä ja jäällä liikkumiseen voidaan tutustua eri näkökulmista.

Kaikki valistus on tärkeää, jotta yhdenkään Suomessa asuvan ei tarvitse hukkua uimataidon puutteen takia.