Urheiluseura tuo elämänlaatua

Urheiluseuratoiminta on viime aikoina ollut esillä monella eri foorumilla. On puhuttu urheilujärjestöjen rahoituksen turvaamisesta Veikkauksen tuoton laskiessa. 29.9. vietettiin myös seurapaitapäivää, joka on osa Olympiakomitean seurasydän-kampanjaa. Kampanjan avulla Olympiakomitea, lajiliitot, liikunnan aluejärjestöt ja urheiluseurat haluavat​ korostaa seuratoiminnan merkitystä. Myös Rauman penkkiurheilijat palkitsivat tunnustuspalkinnolla seuratyössä kunnostautuneita. Toisaalta esille on noussut SUEK:n (entinen antidoping-toimikunta) tutkimus häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä urheiluseuroissa. Myös urheiluharrastuksen kohonneet maksut ja liian nopea erikoistuminen ovat olleet keskusteluissa.

Suomen suurimpana kansanliikkeenä urheilulla on valtava merkitys ihmisten hyvinvoinnille. Toisaalta näin suuressa joukossa toteutuu myös joitain epäkohtia, kuten ihmisten välisissä suhteissa yleensäkin. Vaikka näitä ei kannata vähätellä ja toimintaa tulee koko ajan kehittää, niiden osuus on kuitenkin hyvin pieni verrattuna urheilun hyötyihin.

Urheilun avulla voidaan kasvattaa mallikelpoisia kansalaisia, joilla on hyvä fyysinen ja psyykkinen työkyky. Liikkuja ei notkahda pienistä vastoinkäymisistä, joita hän on oppinut urheilussa ja käsittelemään. Liikunta opettaa myös säännölliseen elämänrytmiin ja ajankäyttöön, jossa sopiva opiskelu tai työnteko, kehon tarvitsema fyysinen kuormitus, tarkoituksenmukainen ravinto sekä palauttava uni vuorottelevat. Näitä toki pyritään monissa kodeissa ja koulussa opettamaan, mutta joillekin valmentajan antamat ohjeet ja esimerkki ovat ensiarvoisen tärkeitä. Urheiluseuroissa pyritäänkin koko ajan parantamaan myös toiminnan kasvatuksellisuutta erilaisten laatujärjestelmien kuten Olympiakomitean Tähtiseura-hankkeen avulla.

Unohtaa ei sovi myöskään urheiluseuran yhteisöllisyyttä. Esimerkiksi muuttaessa vaikkapa työn tai opiskelun perässä toiselle paikkakunnalle, paikallinen urheiluseura on erinomainen väylä kotoutua nopeasti uuteen paikkakuntaan. Raumalla Rauman Lukko on onnistuneesti kotouttanut suomalaisia tai ulkomaalaisia nuoria pelaajia tarjoamalla heille kodin pelikavereidensa perheissä.

Liikunta ja varsinkin urheiluseuroissa toimiminen tuo valtavasti kehon, aivotoiminnan sekä yhteisöllisyyden pääomaa, joita on vaikea saavuttaa muilla elämänalueilla näin laajasti. Valtion ja kuntien kannalta urheilu on hyvä sijoituskohde sillä, sillä siihen sijoitetut panokset tuottavat itsensä moninkertaisena takaisin. Valtio onkin kiinnittänyt huomiota ja tarjonnut hieman tukeakin vähävaraisten perheiden lasten liikkumisen edistämiseen. Urheilu on niin hyvä elämänlaatua parantava harrastus, että sen tulisi olla saavutettavissa vauvasta vaariin varallisuudesta riippumatta.

Kimmo Kouru, LitM