Uskallatko sinä olla rohkea?

Huumerattijuoppojen osuus poliisin tietoon tulleista rattijuopoista on lisääntynyt koko 2010-luvun. Vuonna 2018 jo 40 prosenttia kaikista rattijuopumuksista oli huumetapauksia.

Huumeisiin liikenteessä on Suomessa nollatoleranssi.

Huumeet vaikuttavat ajokykyyn monin eri tavoin riippuen siitä, mitä huumetta henkilö on käyttänyt. Aineet voivat olla keskushermostoa lamaannuttavia, kiihottavia tai ne voivat aiheuttaa esimerkiksi aistiharhoja.

Poliisin pikatesti antaa suuntaa siitä, onko kuljettajan elimistössä huumaavaa ainetta. Tarkempi tieto saadaan verikokeen avulla.

Poikkeuksen nollatoleranssiin muodostavat lääkeaineet, joihin ajoneuvon kuljettajalla on resepti.

Nuorten asenteet rattijuopumusta kohtaan ovat tiukat. Joka neljäs nuori kuitenkin tuntee tai tietää henkilön, joka on kuljettanut ajoneuvoa huumeissa, ilmenee Liikenneturvan kyselystä.

Liikenneturvan #Rohkee-kampanja kannustaakin nuoria puuttumaan päihtyneenä ajamiseen, oli aine sitten mikä tahansa.

Lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet nuoret olivat sitä mieltä, että huumeissa ajaminen on vakava liikennerikkomus. Yhtä jyrkkä oli suhtautuminen myös alkoholin vaikutuksen alaisena ajamiseen.

Sosiaalinen paine on siis vahvasti selvän liikenteen kannalla. Kaveripiirin ja muiden läheisten kielteinen suhtautuminen on iso ennaltaehkäisevä tekijä päihtyneenä ajamiseen.

Rattijuopumustapauksissa kuolleista ja loukkaantuneista yli kolmannes on 15–24-vuotiaita.

Päihteet erottuvat yhtenä isona riskitekijänä nuorten onnettomuuksissa, etenkin kesäliikenteessä.

Yli yhdeksän kymmenestä kyselyyn vastanneesta nuoresta toivoikin, että kaverit yrittäisivät estää, jos olisi itse aikeissa ajaa päihtyneenä.

Rohkea tyyppi estää kaveria menemästä rattiin, jos tämä on kännissä tai kamoissa.

Vaikka kaveri estelystä mielensä sillä hetkellä pahoittaisikin, kiittää hän varmasti estäjää viimeistään seuraavana päivänä.