Uuden elämän alku

Maksuhäiriömerkintöjen rekisteröintiä säätelevä luottotietolaki on muuttumassa. Eduskunta hyväksyi lakiin suunnitellut muutokset huhtikuun alussa.

Lakimuutoksen voimaanastumispäivä selviää kuitenkin vasta, kun tasavallan presidentti vahvistaa lain. Tämänhetkisen tiedon mukaan muutokset astuisivat voimaan tämän vuoden joulukuussa.

Velkakierteeseen ja ulosottoon joutuneen kannalta merkityksellisin muutos on se, että maksuhäiriömerkinnät alkavat jatkossa poistua luottotietorekisteristä jo kuukauden kuluttua siitä, kun tieto velan maksamisesta on rekisteröity.

Nykyisen lain mukaan maksuhäiriömerkinnät ovat säilyneet rekisterissä pääsääntöisesti 2–3 vuotta. Uusi merkintä on kuitenkin voinut pidentää edellisen merkinnän kestoa.

Uuden lainmuutoksen toivotaankin kannustavan velallista hoitamaan asiansa kuntoon eli maksamaan velkansa, vaikka niistä olisi jo syntynyt maksuhäiriömerkintä.

Maksuhäiriömerkintöjen poistoa koskevat pykälät astuisivat mahdollisesti voimaan 1. joulukuuta. Silloin luottotietorekisteristä poistetaan sellaiset maksuhäiriömerkinnät, joiden yhteydessä on maksusta kertova ns. ref-merkintä. Merkintä kertoo luottotietojen tarkastajalle, että velka on maksettu.

Suomen Asiakastieto Oy:n henkilöluottotietorekisterissä oli huhtikuun alussa 388 600 maksuhäiriöistä henkilöä. Heistä 10 800 henkilöllä on kaikkien maksuhäiriömerkintöjen yhteydessä maksusta kertova lisämerkintä. He ovat hoitaneet velkansa ja heidän maksuhäiriömerkintänsä tullaan poistamaan, kun asiaa koskeva lakimuutos astuu voimaan.

Uusi lakimuutos mahdollistaa velallisille uuden alun, sillä maksuhäiriömerkinnän kanssa eläminen on tehnyt monista arjen asioista vaikeita, jopa mahdottomia. Maksuhäiriömerkintä on usein este muun muassa kotivakuutuksen saamiseen tai asunnon vuokraamiseen.

Tutkimusten mukaan naisilla maksuhäiriömerkintöjä on vähemmän kuin miehillä. Naiset myös todennäköisemmin maksavat velkansa myös häiriömerkinnän jälkeen.

Lisäksi tilastot kertovat, että 25–50-vuotiaat maksavat maksuhäiriömerkintöjä aiheuttaneet velkansa todennäköisimmin loppuun saakka.