Uuden tuleekin erottua vanhasta

Raumalle suunniteltavan uuden kauppakeskuksen ulkomuodossa ei puu näy. Tuoreimmat havainnekuvat tulivat julki rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

Puuta, ja miksei pitsiäkin, on yleisesti toivottu mukaan kauppakeskukseen, ovathan kummatkin tunnettuja raumalaisia elementtejä.

Vielä on vaikea sanoa, tulevatko ne olemaan jollain tavalla mukana valmiissa rakennuksessa.

Ulkokuoreen näyttäisi olevan tarjolla aivan muita materiaaleja: terästä ja lasia. Ja hyvä kenties niin.

Kauppakeskus on aivan eri juttu kuin Vanha Rauma. Sen sopiikin erottua perinteikkäästä puukaupunginosasta uudenaikaisena rakennuksena.

Havainnekuvien perusteella voi arvioida, että julkisivun materiaalilla ja sävyllä on haettu tasapainoa kokonaisuuteen.

Kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei kuvaluonnoksista voi luonnollisestikaan vetää suhteessa lopulliseen ulkomuotoon.

Sen sijaan mittasuhteista voi, ja se on havainnekuvien päätehtävä. Rakennusmassaa toki tulee paljon.

Korkeustaso jää kuitenkin selvästi kaupungintalon tornin alapuolelle. Maamerkin kanssa ei aleta kilpailemaan, kuten kaavamääräyksiin kuuluukin.

Vaikka ei pitsiä tai puuta vielä ole nähtävissä, eräs raumalaisittain hyvin tärkeä elementti tulee olemaan entistä näkyvämmin esillä.

Kanalin suuntaan kauppakeskus avautuu aivan eri tavalla kuin nykyisin. Lisätilaa on tarkoitus raivata rakennuksen ja vesikanavan väliin tasoittamalla rinnettä.

Kaupunkilaisille tulee nykyistä enemmän oleskelutilaa ulkosalle, veden äärelle ja kanaalin partaalle. Jo tämä on omiaan lyhentämään entisestään kauppakeskuksen ja Vanhan Rauman välistä matkaa.

Tarvitaan vielä onnistunutta miljöösuunnittelua, kuten istutuksia, kiveyksiä ja valaisua, jotta kulku uuden ja vanhan välillä on mahdollisimman houkuttelevaa ja luontevaa.

Sen tulee olla ehdoton tavoite. Uusi ja vanha erottuvat aina toisistaan, mutta niiden läheisyyden tuomat hyödyt pitää saada irti molemminpuolisesti.

”Eräs tärkeä elementti tulee esille.”