Uudet tuulet puhaltamaan Pyhärannassa

Kuntavaalit Pyhärannassa lähestyvät. On aika valmistautua niihin perusteellisesti. Valmistautumisen taustaksi on tiedostettava nykyisen kunnallispolitiikan pahimmat epäkohdat, joihin voi saada äänestämällä parannusta aikaan.

Epäkohtia on viimeisimmän vaalikauden aikana ollut vähintäänkin riittävästi. Ne juontuvat pääasiassa aikaan saadusta kokoomuskoalitiosta. Se on keskittänyt yksipuolisesti vallan itselleen. 12-henkinen enemmistö on päättänyt asioista lähes säännönmukaisesti ilman 6-henkistä vähemmistöä. Se on jopa sysätty hallintosäännön vastaisesti sivuun asioiden valmistelusta.

Epäterveen, keskustelemattomuuteen perustuvan päätöksentekokulttuurin seurauksena enemmistön tavaksi on tullut syyttää oppositiota turhien valitusten tehtailusta. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen laatiminen on oikeusturvakeino. Se kuuluu kuntalaisten perustuslailliseen oikeuteen valvoa päätösten laillisuutta, Pyhärannassakin.

Koalition keskeisimpänä tavotteena on ollut valta ja siitä kiinni pitäminen. Pahimmillaan tämä on näkynyt siinä, ettei vuoropuhelua kuntalaisten kanssa ole haluttu useista pyynnöistä huolimatta toteuttaa.

Myös takavuosien lähes pakonomainen tavoite kunnallisten palvelujen yksityistämisestä kertoo samasta asiasta.

Uhkaavin tilanne oli siinä vaiheessa, kun terveyspalveluja oltiin yksityistämässä. Onneksi Uudenkaupungin yhteistoiminta-alue sai estettyä tämän hankkeen ja koalitiokin on voinut sittemmin julkisuudessa kehua Pyhärannan hyvin hoidettuja terveyspalveluja, ikään kuin omana ansio- naan!

Viime aikoina ylpeyden aiheeksi on noussut hyvin hoidettu talous. Se on kuitenkin enemmän valtion korona-avustuksen kuin omaa ansiota, mistä koalitio ymmärrettävästi vaikenee.

Eniten rahaa kaipaa kunnan kiinteistöjen huolto. Se on jäänyt pahasti retuperälle. Paineviemäri on ollut viimeisin laajamittainen investointi. Monet lisäinvestoinnit odottavat vuoroaan. Niiden eteen ei ole tehty juuri mitään.

Vuosien mittaiseksi sodaksi kehittynyt taistelu Ihoden päiväkodista on vienyt koalitiolta voimavarat, jotka se tuhlasi heti alkuunsa sittemmin hiekkaan valuneeseen Rohdaisten päiväkodin suunnitteluun pakkolunastuksineen kaikkineen. Lapset ovat olleet sodan kärsivin osapuoli.

Koalitiolla ei ole ollut kapasiteettia eikä haluakaan kunnan tulevaisuuden suunnitteluun elinkeinoelämän tehostamiseksi ja asukasmäärän kasvattamiseksi.

Vaalikauden alussa kokoomusvaikuttajat ennakoivat täysin epärealistisesti kunnan asukasluvun nousevan Uudenkaupungin autotehtaan ansiosta peräti 600:lla, mikä sittemmin puolitettiin 300:aan. On Pyhärannan onni, ettei vastaavan tasoisia ennusteita ole sittemmin ilmaantunut.

Esitykselläni olen osoittanut Pyhärannan kunnallispolitiikan pahimmat epäkohdat ja niiden syyt viimeksi kuluneen vaalikauden aikana. Selväksi on varmasti tullut, että parannusta on saatava tuntuvasti aikaan, muuten paha perii. Tähän tarjoaa kätensä tuoreen voiman ja vankan kokemuksen Yhteisen Pyhärannan ehdokaslista!

Rauno Luttinen

varakunnanvaltuutettu, Pyhäranta