Vaaleissa valittu valtuutettu voi olla kunnan avainhenkilö

Kunnallisvaaleissa sanotaan valittavan päättäjiä. Päätettävää valtuuston kokouksissa on nykyään yllättävän vähän. Kokouksissa käsitellään lähinnä lakisääteisiä asioita, kuten talousarvioita ja edellisen kauden tilinpäätöksiä. Toki valituille valtuutetuille ohjautuu muitakin luottamustehtäviä, joissa pureudutaan kunnan asioihin.

Osa luottamushenkilöistä omaksuu pelkän päättäjän roolin. Käydään kokouksissa, seurataan esityslistaa ja ollaan päätöksissä esittelijän kannalla tai vastaan. Tällainen päättäjän rooli toimi vielä 1980- luvulla.

Silloin kuntien virkamiesorganisaatiot olivat vahvoja, uusia palveluita rakennettiin kuntalaisille ja merkittäviä investointeja toteutettiin vuosittain. Oli helppo luvata ja päättää uusista, ilmaisista etuuksista.

Nyt 2020- luvulla olemme Satakunnan kunnissa eri tilanteessa. Nyt valtuutettuihin kohdistuu hyvin monenlaisia odotuksia äänestäjien taholta. Kotikuntaa pitäisi viisaasti kehittää ja olemassa olevat palvelut tulisi säilyttää. Vaade on ymmärrettävä.

Itse sain vaalikampanja aikana ja vaalien jälkeen tiukkoja yhteydenottoja. Korviin jäi soimaan sinänsä viisaita sanoja. ”Kaupunkia pitää johtaa”. ” Teot ratkaisevat”. ”Meillä on kaikki mahdollista, jos..”.

Nykyisessä tilanteessa osaajia haetaan myös luottamushenkilöiden joukosta, koska virkamieshallinto on karsittu Satakunnan kunnissa ja kaupungeissa varsin ohueksi. Pori lienee poikkeus, mutta maakuntakeskuksessakin saneeraus lienee pian edessä.

Erityiset odotukset kohdistuvat valtuuston ja hallituksen puheenjohtajiin. Heiltä odotetaan uusia, rohkeita avauksia, koska heillä on apunaan virkamieskunta ja heillä on mahdollisuus olla mukana yhteydenpidossa kunnalle tai kaupungille tärkeisiin sidosryhmiin. Yllättävän tärkeitä sidosryhmiä ovat tiehallinto, Ely- keskukset, maakuntahallinto, palo- ja pelastustoimi, poliisipäällikkö, naapurikunnat, poliittiset toimijat ja tärkeimpänä lähialueen yritykset! Puheenjohtajan tehtävät oikein hoidettuna vievät paljon aikaa. Kokousten johtaminen on vain muutama prosentti ajankäytöstä.

Kunnan tai kaupungin hallitus on tärkeä foorumi. Se kokoontuu usein. Siellä jäsenet voivat täysin luottamuksellisesti nostaa esille esityslistan ulkopuolisiakin asioita. Luottamushenkilön luovuus, erityisosaaminen ja kokemus tuovat päätöksentekoon yllättäviäkin vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Lautakunnissa ja valiokunnissa kyseisen sektorin erityisosaaminen korostuu. Niiden kokouksissa ollaan hyvin lähellä kuntalaisille tarjottavia palveluita. Luottamushenkilöltä vaaditaan suurta rohkeutta ja harkintaa silloin, kun todella halutaan korjata jo pitkään havaittuja epäkohtia palvelutuotannossa.

Ympärilleen innostusta ja toivoa säteilevä luottamushenkilö voi olla se kunnan avainhenkilö. Puoluetaktisuuden taakse verhoutuva ”ammattipäättäjä” taas vie kokouksesta uskalluksen ja toivon. Valituilla valtuutetulla on nyt suuri vastuu. Sote mullistaa kuntakenttää. Nyt ei voida jatkaa entiseen malliin, nyt pitää päättäjien valita uusi suunta.

Jukka Tuori

maakuntaneuvos