Vaalien läheisyys näkyy budjetinteossa

Seuraavissa eduskuntavaaleissa pääministerin paikalle vakavissaan pyrkivälle valtiovarainministerille ensi vuoden budjetin laadinta on melkoista tasapainoilua.

Petteri Orpo (kok.) ehti jo letkauttaa, ettei vaalibudjetti kuulu hänen sanavarastoonsa.

Budjetin teossa lähestyvät vaalit ovat tähän asti aina näkyneet ja vaikea on uskoa, että tämä vaalikausi muodostaisi suurta poikkeusta.

Sikäli ollaan toki poikkeuksellisessa tilanteessa, että talouden keskeiset elementit ovat kohtalaisen hyvissä asemissa.

Talouskasvu jatkuu vahvana, vaikka teknologiateollisuudelta ehtikin tiistaina tulla aiempaa alavireisempää viestiä. Yritysten saamat tarjouspyynnöt ovat kääntyneet kesän aikana laskuun.

Kuluttajien luottamus on kuitenkin pysynyt korkeana, yritykset uskovat edelleen investointeihin ja työllisyysluvutkin ovatkin olleet myönteisellä uralla.

Suomen bruttokansantuote on kasvanut vakaasti jo kolmatta vuotta ja ennusteissa kasvun nähdään edelleen jatkuvan.

Vaikka työllisiä on runsaat 100 000 enemmän kuin hallituksen aloittaessa ja verotulot sitä myötä kasvaneet, joutuu hallitus tekemään alijäämäisen budjetin ja ottamaan lainaa.

Toki lainanoton määrää on saatu tuntuvasti pienennettyä ja velanhoitokulut on saatu balanssiin.

Hallituksessa pidetään edelleen kiinni tiukasta linjasta ja muistutetaan, ettei keventyneestä taloustilanteesta huolimatta jakovaraa juurikaan ole.

Keskeiseksi ongelmaksi on noussut liki 250 000 työttömän joukko, joiden työllistyminen perinteisin keinoin on osoittautunut liian isoksi haasteeksi.

Valmisteilla olevaan talousarvioon pyritäänkin löytämään keinoja umpisolmujen avaamiseksi ja luomaan lisätoimia vaikeasti työllistyvien aktivoimiseksi.

Vaalien alla käydään monen sortin huutokauppaa. Orpo lupaa jatkaa sinivihreää verouudistusta. Ansiotuloverotukseen ei tule kiristyksiä, mutta lisärahan tarpeeseen apua ongitaan taas haitta- ja ympäristöveroja kiristämällä.

Ei tarvitse olla kovinkaan kummoinen ennustaja, jos arvioi politiikan syksyssä riittävän runsaasti kirjoitettavaa.