Väänänen ei selvitä Porin yliopistoa

Satakunnan Kansa on viritellyt keskustelua Satakunnan yliopistosta. Osa porilaisista vaikuttajista puhuu hankkeesta Porin yliopistona.

Porin kaupunginhallitus esitti joulukuussa Satakuntaliitolle riippumattoman selvityshenkilön nimeämistä. Maakuntahallitus otti kopin ja valtuutti maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilän hoitamaan asian.

Aro-Heinilän valinta selvityshenkilöksi vaikuttaa hyvältä. Kalervo Väänänen jäi reilu vuosi sitten eläkkeelle Turun yliopiston rehtorina. Hän tuntee asian – ja hänet tunnetaan.

Valinnan lisäksi fiksulta kuulostaa tehtävän rajaus.

Aro-Heinilän mukaan ensisijaisena tavoitteena ei ole niinkään yliopistokoulutuksen lisääminen Satakunnassa, vaan parhaan tehon ja hyödyn saaminen irti täällä jo olevasta toiminnasta.

Oman ammattikorkeakoulun lisäksi Turun ja Tampereen yliopistoilla on melko mittavaa koulutusta Satakunnassa. Porissa voi opiskella esimerkiksi diplomi-insinööriksi tai ekonomiksi ja Raumalla opettajaksi.

Ajankohta on oikea. Opetusministeriön koulutuspoliittinen selonteko on parhaillaan lausuntokierroksella. Selonteko on tulossa eduskuntaan lähikuukausina.

Yleisesti hyväksytty näkemys on, että korkea osaamistaso on Suomen valtti kovassa kansainvälisessä kilpailussa investoinneista ja työpaikoista.

Tavoitteena on, että vuonna 2030 vähintään puolet suomalaisista suorittaa korkeakoulututkinnon.

Monipuolinen alueellinen tarjonta on yksi vastaus. Varsinkin, kun ottaa huomioon verkko- ja etäopetuksen tuomat uudet mahdollisuudet.

Satakunnassa on korkeakoulu, Samk. Sen perustalle voi rakentaa uutta ja uudenlaista toimintaa. Yhteistyötä yliopistojen ja muiden ammattikorkeiden kanssa pitää lisätä ja kehittää.

Selonteossa halutaan madaltaa lukion ja ammattikoulujen raja-aitaa. Niin kannattaa tehdä, jotta yhä useammalla nuorella on mahdollisuus jatkaa joustavasti ammattiopinnoista korkeakouluun.

Samk ja Winnova ovat tätä pilotoineet, ja joulukuussa ne tekivät sopimuksen niin sanotuista väyläopinnoista.