Vähän suhteellisuuden tajua, kiitos

Toisin kuin mielipide sunnuntain lehdessä väittää Venäjän eristyksestä, ei Eurooppa ja lisättynä Amerikalla ole lainkaan koko maailma.

Päinvastoin vaikuttaa siltä, että idässä on paljon mahtia, joka saattaa osoittautua vaaraksi nykyiselle länsikeskeiselle ajattelulle. Eurooppa- ja natohuumassa ei luonnollisesti nähdä suurempia kehityskulkuja: miten luonnon tuhoutuessa ja ympäristön kaventuessa tiheään asutut, vailla luonnonvaroja olevat alueet joutuvat yhä suurempiin ongelmiin.

Nythän on jo nähtävissä Saksan vaikeudet, kun ei Venäjän luonnonvaroja voida hyödyntää. Länsimainen elintaso, talouskasvu ja kulttuuri ovat nekin paljolti riippuvaisia luonnon hyödyntämisestä.

Niin paljon kuin diktatuureja tuomitaankin, voidaan esimerkiksi Kiinassa hallita luontokatastrofeja paljon paremmin. Idässä on paljon ikivanhaa kulttuuria, jota täällä meillä monet halveksivat.

Mutta katsokaa, minkälaista kulttuuria syöttää läntinen televisio, miten kansalaisten terveys tuhoutuu roskaruoalla, miten some-elämä vaikuttaa nuorison mielenterveyteen! Mitä Ukrainan sotaan tulee, ei syystä eikä Putinin osuudesta voi tietenkään kiistellä.

Silti on tosiasia, että Ukrainan ylistetty sankari on osaltaan aiheuttanut ympäristöntuhoa, jota pian voi verrata vain toisen maailmansodan raunioihin. Kansalaisten kärsimykset ovat rajattomia, ja vaikeudet ulottuvat laajalle. Maailma on raadollinen, eikä suinkaan oikeudenmukainen.

Mitä kotoisiin kysymyksiin tulee, eikö olisi vielä kerran harkittava, onko kauppakeskus aiheellinen edes pienessä mittakaavassa? Kaiken kaikkiaan kulutusjuhlat ovat väistämättä ohi, kaupallinen ajattelu törmää yhä useammin ympäristökysymyksiin, oli sitten aiheena uudet vaatteet, ravinto tai kaupan osuus. Inflaation ja nousevien hintojen paineessa paras tapa vähentää haaskiota olisi pienentää kaupan ylettömiä valikoimia. Rajaton valinnan vapaus saattaa tulla tiensä päähän.

Kaiken yksinkertaistamista odottaen.

Leena Niemi