Vähemmän autoja ja viihtyisämpi alue

Vanhan Rauman pääkadut, Kuninkaankatu ja Kauppakatu, suljetaan jälleen ajoneuvoliikenteeltä heinäkuun alussa reilun kuukauden ajaksi.

Ei silloinkaan koko matkalta, eikä kaikelta moottoriliikenteeltä. Mutta sen verran, että kävelykaduista voidaan puhua parhaan lomasesongin aikana.

Jokavuotista on keskustelu kävelykaduista. Raumalaisten enemmistö pitänee kesän kävelykatujaksoa yleisesti ottaen hyvänä, Vanhaan Raumaan sopivana ja matkailua tukevana mallina.

Mutta saisiko kävely-aika olla vielä pidempi, alue laajempi – tai pitäisikö moottoriliikenne kenties kieltää lähtökohtaisesti kokonaan?

Täyskielto on mahdoton. Vanhan Rauman liikkeisiin – jotka ovat keskeinen osa Unesco-kohteen vetovoimaa – pitää vähintään päästä tuomaan tavaraa.

Asiakasliikennettä pitää sietää ainakin enimmän osan vuotta, muuten liiketilat tyhjenevät ja alueen houkuttavuus heikkenee.

Lisäksi monet raumalaiset asuvat Vanhassa Raumassa, osa myös näiden pääkatujen varrella. Kotiin pitää päästä, ja monenlaista huoltoajoa on aina.

Otsikkoon nostettu tiivistys pitänee silti kutinsa. Vanha Rauma muuttuu viihtyisämmäksi, jos autoilua pystytään alueella vähentämään.

Yrittäjän vetoomukseen on helppo yhtyä: kaikkien tulisi muistaa antaa tilaa toisille, niin kävelijöille kuin luvallisesti autoileville.

Ei puhista ratin takana, vaikka ajovauhti joskus hidastuu mateluksi.

Eikä heristetä jalankulkijana nyrkkiä. Autossa voi olla vaikka huonojalkainen silmälääkäriin menossa.

Toivottavasti raumalaiset osallistuvat verkossa kaupungin kyselyyn kävelykaduista. Mitä enemmän vastauksia, sitä parempi ja ajanmukaisempi kokonaiskuva tilanteesta ja tarpeesta saadaan tulevien päätösten pohjaksi.

Jo kysymyslista nostaa esille olennaisen: Vanha Rauma on paljon muutakin kuin matkailua.

Alueen tuleva menestys on ensisijaisesti raumalaisista itsestään kiinni.

”Kysymyslista kertoo, että Vanha Rauma on paljon muutakin kuin matkailua.”