Valinnanvapaus tie sote- palvelujen yksityistämiseen

Oikeistohallituksen valinnanvapaus toteutettuna johtanee siihen, että perusterveydenhuoltoamme sosiaalipalveluineen hoitavat tulevaisuudessa voittoa tavoittelevat yksityiset palvelutuottajat.

Markkinavoimien käsiin ajautumisen seurauksena julkiselle jätetään vain yksityiselle kelpaamattomat tehtävät.

Oikeistolaistuneessa Suomessa on poliittisia intohimoja siirtää julkinen terveydenhuoltomme historiankirjoihin. Nykytilanteeseen on tultu sote-palvelujen yksityistämistä ajavien juonikkaan taistelun tuloksena.

Perusterveyshuollossamme valinnanvapaus ei suinkaan ole uusi asia. Se on käytössä vieläkin. Kun julkiselta ei heti saa lääkäripalvelua, niin sitten voi valita hinnaltaan kalliimman yksityinen palvelu. Tämä on eri hintatasostaan huolimatta uuden sote-esityksen valintahimmeleitä parempi ja selkeämpi.

Sote-esityksessä asiakkaan pitää palvelutuottaja valita joko yksityiseltä, julkiselta tai kolmannelta sektorilta. Vasta vuoden päästä voi tuottajaa vaihtaa. Esitetty valinnanvapaus heikentää julkista lääkärivajetta entisestään. Näin asiakas pakotetaan hakeutumaan yksityiselle. Siihen suuntaan myös lääkärijuna on jyskyttänyt jo vuosia

Alun perin uutta sotea lähdettiin puuhaamaan kustannussäästöjen lisäksi julkisen lääkäripulan korjaamisen takia. Nykyhallitus muutti ideo­logiastaan johtuen sote-uudistuksen yksityispainotteiseksi.

Hallitus lupasi soten ja siihen kytketyn tarpeettomaksi leimatun maakuntamallin tuovan kolmen miljardin säästöt. Se on asiantuntijoiden mukaan tyhjää puhetta. Samoin tyhjiä ovat puheet siitä, että asiakasmaksu olisi nykyisestä julkista tasoa hivenen korkeampia.

Uskokoon ken tahtoo.

Pentti Välimaa

Pori