Valistuksella kohti tulevaa nollavisiota

Kuva: Juha Sinisalo

Suomessa kuolee liikenteessä yli 200 ihmistä vuosittain. Jokainen kuolemaan johtanut onnettomuus on suuri inhimillinen tragedia.

Eri puolilla Suomea toimii 20 tutkijalautakuntaa. Niiden harteilla lepää vastuu tutkia kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja löytää niistä ne tekijät, joihin vaikuttamalla vastaavat tilanteet voidaan tulevaisuudessa välttää.

Onnettomuus on usein monen tekijän summa: pieni väsymys, auringon häikäisy, hiukan ylinopeutta - ja sitten kun tapahtuu jotakin yllättävää, ei tilanteessa enää pärjätäkään. Mutta jos yksikin tekijä saadaan pois taustalta, voi lopputulos olla ihan toinen.

Ylinopeus on suurin yksittäinen tekijä onnettomuuksien taustalla, ja sen vaikutus perustuu raakaan fysiikkaan. Reagointiin on vähemmän aikaa, ja sitten kun osuu, törmäysnopeus on kovempi.

Toinen tärkeä taustatekijä on ajoterveys. Kuljettajan terveydentilassa voi olla asioita, jotka vaikuttavat vireystilaan ja sitä kautta tarkkaavaisuuteen. Vanhenemisellakin voi olla vaikutuksia ajoterveyteen, vaikka ikä itsessään ei olekaan sairaus. Toisaalta henkinen kypsyys turvalliseen liikkumiseen vaatii ikää, vastuullisuutta ja elämänkokemusta. Tilastot näyttävät, että onnettomuuksissa nuoruus ja kokemattomuus korostuvat.

Liikenneturvallisuuden nollavision tavoite on kirjattu vuoteen 2050. Vision avulla halutaan päästä tilanteeseen, jossa kenenkään ei enää tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Nollavisio on luonnollinen ja realistinenkin tavoite, koska jokainen kuolema on turha.

Yksilötason nollavisio tarkoittaa sitä, että minä en kuole, eikä kukaan omasta perheestä tai läheisistä.

Tieympäristöjen ja ajoneuvotekniikan kehittäminen ovat tehneet liikennettä turvallisemmaksi. Jos ihminen olisi kehittynyt samassa tahdissa, olisi nollavisio paljon lähempänä, toteaa myös Varsinais-Suomen liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan puheenjohtaja Mika Peltola.

Valistusta ja valvontaa tarvitaan siis edelleen, jotta ihmisten asenne muuttuisi entistä turvallisuushakuisemmaksi.