Valoa ja valistusta kansalle

Rauman lähihistoria on loppusyksystä saanut valaistusta inkeriläisten osuudesta Raumalla. Tähän saakka tuo tieto on ollut hyvin sirpaleista ja yksittäisten lehtiartikkelien varassa.