Valtiolta moraaliton turpeen alasajo

Puhtaita ja ympäristölle myönteisiä energiantuotantomuotoja kehitetään koko ajan lisää. Siihen asti on kuitenkin käytettävä niitä energiantuotantomuotoja, jotka ovat suomalaiselle kansantaloudelle mahdollisimman järkeviä, eikä kansalaisia kuriteta liikaa jatkuvilla hinnankorotuksilla.

Ilmastovouhotus on saanut niin suuret mittasuhteet, ettei hiilineutraalisuuden hinnalla ole enää mitään rajaa.

Suomen valtion omistama Finnfund on rahoittanut noin 12,5 miljoonaa euroa Ruandan turvevoimalaan. Alueen turvemaat on arvioitu riittävän ainakin 30 vuodeksi voimalan tarpeisiin. Turpeen korjuussa käytetään suomalaista teknologiaa. Valtion energiayhtiö Fortum on tehnyt voimalan kanssa käyttö- ja kunnossapitosopimuksen.

Suomen valtion omistama Neova Oy oli viime vuonna Ruotsin suurin turvetuottaja. Yritys maksoi tänä vuonna Suomen valtiolle noin 125 miljoonaa euroa osinkoa. Ruotsissa turve uusiutuu, Suomessa 2000-luvun arvonnan jälkeen ei.

On hienoa, että valtion ulkomaalaiset turvebisnekset tuottavat tulosta. Samanlaista turpeeseen sijoittamista tulisi nähdä Suomessakin. Onko moraalitonta kieltää turvetuotantoa Suomessa, jos vastaavaa tuotantoa rahoitetaan muissa maissa? Ilmastokin on meille kaikille yhteinen.

Suomessa valmistettujen Valtra turvetuotantokoneiden vienti Venäjälle on kiihtynyt. Siellä riittää turvesoita avattavaksi, eivätkä hiilineutraalisuustavoitteet heitä koske - tavaraa riittää vientiinkin. Suomessa turvekoneet kehotettiin laittamaan romuksi. Luvatut romutustukirahat jäivät tosin turvetuottajilta saamatta.

Hurjaa vauhtia tapahtuva sähköistyminen tulee kuluttamaan maapallon uusiutumattomat akkumalmit lyhyessä ajassa loppuun. Virossa uusiutuvan turpeen käyttöä on panostettu sähköakkujen valmistuksessa. Tarton yliopistossa kehitetään tekniikkaa, jolla turpeen hiilestä voidaan tehdä edullisesti natriumioniakkuja litiumioniakkujen sijaan.

Suomi ottaa velkaa vähintään miljoona euroa joka tunti, samalla rahalla ostetaan ulkolaista energiaa. Tämä naapurimaihin työnnetty velkaraha ei kerrytä kansantalouttamme mitenkään.

Meillä makaa valtava energiapotentiaali turvesoissa, mutta päättäjät näkevät asiassa ainoastaan ilmastovouhotusta. Köyhällä kansalla ei ole sellaiseen varaa.

Maria Rautanen

Diplomi-insinööri