Valtuusto ei ole kumileimasin

Länsi-Suomi kirjoitti 8.10. valtuutettujen läsnäolosta valtuuston kokouksissa. Itsekin olen valtuustokauden aikana joutunut jättämään vain yhden kokouksen väliin koronaan sairastumisen vuoksi. Kokouksiin osallistumisen aktiivisuus ei silti juurikaan käytännössä kerro valtuutetun aktiivisuudesta tai kyvystä vaikuttaa asioihin.

Jutussa eräs valtuutettu sanoi valtuuston olevan mielestään vain kumileimasin. Olen tästä vahvasti eri mieltä. Meillä Raumalla valtuutetut osallistuvat kokouksiin pääsääntöisesti erittäin ahkerasti ja se kertoo enemmänkin siitä, että valtuutetut kokevat osallistumisen tärkeäksi. Näin ei varmaankaan olisi, mikäli valtuutetut kokisivat olevansa vain nimellisesti päättämässä asioista valtuuston kokouksessa.

Se, että valtuustossa asiat menevät sujuvasti läpi, on enemmänkin Otso Huuskan toteaman mukaisesti osoitus hyvästä raumalaisesta päätöksentekokulttuurista. Raumalla avointa keskustelua käydään jatkuvasti, yli puoluerajojen ja yhdessä virkamiesten ja poliitikkojen kanssa. Itse koen, että pystyn vaikuttamaan asioihin poliitikkona, mutta aktiivisin vaikuttaminen ei tapahdu pelkästään valtuuston kokouksessa.

Asioita valmisteltaessa päätöksentekoon ne käyvät läpi useita eri toimi-elimiä ja poliitikot antavat jatkuvasti evästyksiä siitä, mihin suuntaan asioiden valmistelua tulee viedä. Vaikuttamistyötä tuleekin tehdä jatkuvasti taustalla, keskustellen poikkihallinnollisesti eri toimielinten jäsenten kesken. Mikäli kaikki vaikuttaminen tehdään vasta valtuustosalissa, hidastaa se asioiden eteenpäin viemistä huomattavasti. Hyvin valmisteltuina, poliittisen ohjauksen ja virkamiesten asiantuntemuksen käydessä vuoropuhelua läpi koko ketjun saadaan valtuustossa jouhevasti asiat eteenpäin ja asiat toimeenpanoon.

Valtuusto ei missään nimessä ole kumileimasin, vaan kaupungin korkein päättävä elin. Saamme olla tyytyväisiä siitä, että Raumalla on keskusteleva ja avoin päätöksentekokulttuuri, jolloin valtuustosalissa ei tarvitse jatkuvasti äänestää ja palauttaa asioita valmisteluun vaan päätöksenteko on sujuvaa ja hyvää.

Heidi Hiljanen

Kaupunginhallituksen jäsen, Sd-valtuusto- ryhmän puheenjohtaja