Vanha Rauma kulttuurises tiäristeykses

Mää oli kirjottamas täsä joku aika sit yht tiätellist juttu, mink otsikko ol, et African student teacher reflections at the cultural crossroads, eli kulttuuritte tiäristeyksist Suame, eli täsä tapaukses Rauma ja Afrika välil.