Vanhustenhoidon koronatartunnat on estettävä tehokkaammin

Koronatartunnat ovat levinneet rajusti vanhustenhoidon yksiköissä viime päivinä, ja yksi merkittävä tekijä on suojavarusteiden puute. Niitä ei edelleenkään ole työntekijöiden käytettävissä riittävästi kaikkialla.

Hoitajien suojaaminen koronalta suojaa myös asiakkaita. Suojavarusteiden tulee olla riittävän tehokkaita, ja koronapotilaiden hoitamisessa on vanhustenhoidossa käytettävä yhtä tehokkaita suojavarusteita kuin sairaaloissakin. Jotta epidemia saadaan hallintaan, on keskeistä, että tehokkaita suojavarusteita hankitaan riittävän ajoissa, eikä vasta sitten kun tartuntoja on jo tullut.

Kun koronatartunta on todettu, on kaikki asukkaat ja kaikki yksikössä työskennelleet hoitajat testattava, myös ns. keikkatyöntekijät. Näin on toimittava myös kotihoidossa, jossa hoitajat saattavat vaihtua usein.

Ympärivuorokautisessa hoidossa on tärkeää pitää erillään tartunnan saaneet ja muut asukkaat, mikä on erityisen haastavaa muistisairaiden kohdalla. Heidän on vaikea ymmärtää tilannetta ja noudattaa yleisiä turvaohjeita.

Myös tartunnalle altistuneet on pidettävä erillään muista asukkaista. Koronapotilaita hoitavien ei tule hoitaa muita asukkaita.

Koronaepidemia vaatii paljon johtamiselta kaikkialla vanhustenhoidossa, myös kotihoidossa. Työt on organisoitava koko vuorokauden ajan ja joka päivä niin, ettei tartuntoja tule ja etteivät ne leviä.

Hoivayksiköt ovat haastavia taudin taltuttamisen kannalta esimerkiksi vierailujen vuoksi. Vierailukiellot ja -rajoitukset ovat usein välttämättömiä, mutta turvallisille vierailuille on oltava mahdollisuus, jos tilanne sen sallii. Moni hoivayksikön asukas elää elämänsä viimeisiä hetkiä, ja ero läheisistä on epäinhimillistä. Yksikön johdon on vaadittava vierailijoilta turvallisuusohjeiden tiukkaa noudattamista.

Koronaepidemian taltuttamisen ydin on, että hoitohenkilökunta pysyy terveenä ja työkykyisenä. Jos hoitajat sairastuvat, on Suomi nopeasti kaaoksessa. Hoitajia pitää suojata koronatartunnoilta ja huolehtia myös työssäjaksamisesta, jota kriisi koettelee yhä vahvemmin tilanteen pitkittyessä. Kriisi voitetaan ennen pitkää, mutta se ei ole vielä ohi.

Silja Paavola

puheenjohtaja, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer