Vanhustenhoito ei saisi olla ulkomaisten sijoittajien pelikenttä

Vanhushoitopalvelujen yksistyistäminen on viime vuosina herättänyt huomattavaa kritiikkiä, kun kuntien omistuksessa olleita palvelutaloja on myyty ulkomaisten sijoittajien omistamille sotepalveluyrityksille. Valvira on monta kertaa joutunut puuttumaan yritysten toimintaan ja kunnille on kustannuksia on tullut lisää. Palvelun laadussa on ollut monenlaisia ongelmia ja hintataso on noussut.

Ulkomaisten sijoittajien tärkein prioriteetti on tuotto vapaan markinatalouden periaatteiden mukaisesti. Suuret kansainväliset yritykset ovat ostaneet vanhuspalveluyksiköitä kunnilta ja silloin. sopimuskumppaniksi on tullut suuri kansainvälinen yhtiö, jolla on juridista ja taloudellista osaamista. Jos sopimuksia ei ole päivitetty tai kilpailutettu uudelleen, sopimus on voinut olla sen sisältöinen, että siellä on mahdollisia porsaanreikiä. Tämä voi aiheuttaa sen, että jätetään jokin asia hoitamatta, koska sitä ei edellytetä.

Työntekijöitä eivät vedä yksityisiin hoivakoteihin ainakaan palkat, sillä mm. Ylen keräämien tietojen perusteella hoivajättien maksamat palkat ovat huonommat kuin julkisessa vanhustenhoidossa ja se johtaa ongelmiin. Alan vetovoima on kärsinyt, kun hoivakotien epäkohdat ovat nousseet julkisuuteen.

Näistä syistä tulisi hyvinvoitialueiden hallinnon miettiä varsin tarkkaan, miten palveluja jatkossa tarjotaan.

Toimintaprosessiin vanhustenhoidossa kuuluu että Aluehallintovirasto hyväksyy luvanvaraiset yksiköt, joita esim. ympärivuorokautiset vanhusten hoivakodit ovat. Avi varmistaa alkuvaiheessa muun muassa, että henkilöstöä on riittävästi ja se on oikealla tavalla koulutettu. Palveluyksikön pitää tehdä myös omavalvontaa. Omavalvontasuunnitelman on oltava nähtävillä toimintayksikössä. Aluehallintoviraston ja ammattijärjestöjen mukaan yksityisen vanhustenhoidon epäkohdista on ilmoitettu selvästi enemmän kuin julkisen. Julkisella puolella ongelmiin puututaan nopeammin ja ongelmat otetaan vakavasti. Rahaa pitäisi antaa siihen, että meillä on riittävästi myös viranomaisvalvontaa.

Pertti Salo

Yrittäjä, filosofian maisteri, aluevaaliehdokas (vas), Eurajoki