Vapauden puolesta

Vapaus on sivistyneen demokraattisen yhteiskunnan peruspilareita. Sanan-, mielipiteen- ja uskonnonvapaus mahdollistaa yhteiskunnallisen kehityksen, ongelmien esiin tuomisen ja käsittelyn, tuo ihmisille uusia näkökulmia sekä mahdollistaa eväät muutokseen.

Vapaus antaa ihmisille parhaimmat välineet hyvään elämään ja tulevaisuuteen toivoa.

Vapaus tuo myös vastuuta ihmisille heidän omasta elämästään ja siitä ympäristöstä, jossa elävät. Meidän yhteiskuntamme voimakas taloudellinen, teollinen ja sivistyksellinen kehitys historissa on ollut mahdollista vain kaikkien näiden vapauksien vuoksi.

”Mielestäni on vain sanan-, mielipiteen- ja uskonnonvapaus, tai sitten sitä ei ole. Ei ole olemassa ehdollista vapautta, ei välimaastoa.”

Nyt näyttää vahvasti siltä, että näistä vapauksista ollaan halukkaita luopumaan. Ollaan mielummin hiljaa kuin vastustetaan tätä huonoa kehitystä. Pieni ja äänekäs ryhmä on luonut käsitteen sananvastuu. Todellisuudessa tuolla halutaan vain estää heidän mielestään väärien mielipiteiden esittäminen ja julkaiseminen.

Mielestäni on vain sanan-, mielipiteen- ja uskonnonvapaus, tai sitten sitä ei ole. Ei ole olemassa ehdollista vapautta, ei välimaastoa. Ja kun vapautta ruvetaan rajoittamaan näennäisestikin hyvillä syillä, niin missä menee raja, ettei enää lisää rajoiteta?

Aikoinaan meidän suuressa naapurimaassa Neuvostoliitossa oli perustuslain takaama uskonnon- ja mielipiteenvapaus, mutta niinkuin hyvin tiedämme käytännössä asia ei ollut niin. Emme kait haluaa samanlaista vapautta?

Vapauteen kuuluu myös, että saa itse päättää mitä kehoonsa laitetaan ja miten terveellisen elämän haluaa elää. Vapauteen kuuluu myös mahdollisuus saada tietoa vapaasti haluamistaan lähteistä.

Isovanhempamme aikoinaan taistelivat sen mahdollisuuden puolesta, että saisimme elää vapaassa yhteiskunnassa. Me emme nyt saa antaa sen luisua sormiemme välistä pois, vaan meidän tulee sitä vapautta käyttää rohkeasti ja puolusta oikeuttamme siihen.

Vapaus on hieno asia, ja vaikka se tuo esille itselle ärsyttäviä mielipiteitä, omaa elämäntapaani loukkaaviakin juttuja, on se kuitenkin parempi kuin, että ihmisten mielipiteitä hiljennetään.

Vapaus on vaivan arvoinen.

Jooa Raja-aho

Kunnanvaltuutettu (ps.), Eurajoki