Varhaiskasvatuksen aloituspaikat täyttyivät, vaikka ministeri toisin väitti

"Oli erittäin hienoa, että ministeri Honkonen vieraili Rauman pikkunorssissa ja ihaili siellä toteutettua pedagogiikkaa. Pikkunorssin pedagogiikka perustuu juuri laadukkaalle yliopistolliselle opettajankoulutukselle. Meillä Turun yliopistossakin täyttyivät kaikki varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen aloituspaikat ja monimuotokoulutukseen oli monikertainen määrä hakijoita", kertoo professori Inkeri Ruokonen.
"Oli erittäin hienoa, että ministeri Honkonen vieraili Rauman pikkunorssissa ja ihaili siellä toteutettua pedagogiikkaa. Pikkunorssin pedagogiikka perustuu juuri laadukkaalle yliopistolliselle opettajankoulutukselle. Meillä Turun yliopistossakin täyttyivät kaikki varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen aloituspaikat ja monimuotokoulutukseen oli monikertainen määrä hakijoita", kertoo professori Inkeri Ruokonen. Kuva: Juha Sinisalo

Haluamme yliopiston edustajina korjata muutamia mediassa esille tulleita virheellisiä tietoja.

Ensimmäinen virheellinen väite koskee varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen aloituspaikkoja. Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosen esitti, että varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen aloituspaikat eivät ole täyttyneet.

Tämä ei pidä paikkaansa.

Yliopistojen varhaiskasvatuksen aloituspaikat täyttyivät lukuun ottamatta muutamia ruotsinkielisiä koulutusohjelmia. Monimuotokoulutukseen oli moninkertainen määrä hakijoita.

Toinen ja sitkeä ammattikorkeakoulutahojen useissa lehtiartikkeleissa esittämä väite koskee opettajaopintoja, jotka pitäisi palauttaa ammattikorkeakouluihin.

Ammattikorkeakoulut eivät ole koskaan kouluttaneet opettajia. Niistä valmistuneet sosionomit ovat saaneet oikeuden toimia opettajina ilman opettajakoulutusta. Tämä oikeus poistuu vuonna 2023.

Varhaiskasvatuslaki 2018 ja nykyisen hallituksen Oikeus oppia -ohjelma ovat olleet varhaiskasvatuksen laatua perustavalla tavalla parantavia uudistuksia. Varhaiskasvatuslaissa turvataan jokaiseen lapsiryhmään vähintään yksi pedagogisen koulutuksen saanut opettaja.

Moniammatillisessa tiimissä voivat työskennellä myös varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Kullakin henkilöstöön kuuluvalla on oma erityisosaamisensa. Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa varhaiskasvatuksen pedagogisesta johtamisesta ja pedagogiikan laadusta.

Varhaiskasvatuksen opettajia koulutetaan yliopistojen opettajankoulutuksessa yhdessä muiden opettajiksi opiskelevien kanssa. Yliopistoissa kaikki opettajiksi opiskelevat kasvatustieteitä ja opettajan pedagogisia opintoja ammatillisten monialaisten opintojensa lisäksi. Näitä opintoja ei voi opiskella ammattikorkeakouluissa, joilla on oma sosiaalialan koulutusprofiilinsa.

Varhaiskasvatuksen sosionomeja koulutetaan ammattikorkeakouluissa ja koulutusta tulisikin kehittää nyt uuden varhaiskasvatuslain edellyttämässä hengessä varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävien osaamistarpeita palvelemaan.

Tällä hetkellä Suomessa on pula nimenomaan varhaiskasvatuksen opettajista, johon löytyy ratkaisu vain opettajankoulutusta lisäämällä – ei sosionomikoulutusta lisäämällä. Seitsemän yliopiston varhaiskasvatuksen professorit ovat 18.8.2022 jättäneet valtioneuvostolle vetoomuksen varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen lisäämisestä ja siihen tarvittavan rahoituksen turvaamisesta.

Varhaiskasvatuksen professorit hämmästelevät sitä, miksi tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen ja Keskusta-puolue haluaa antaa sosiaalialan alan koulutuksen saaneelle henkilöstölle opettajan kelpoisuuden ja esittää Varhaiskasvatuslakiin muutoksia.

Keskusta oli pääministeripuolue lakia valmistettaessa, jonka se on nyt valmis kaatamaan. Siirtymäaikaa uuteen mitoitukseen on vuoteen 2030 asti eli vielä monta vuotta. Nyt ei pitäisi poukkoilla, vaan vahvistaa varhaiskasvatusta lain hengessä.

Varhaiskasvatus on osa suomalaista opetus- ja koulutusjärjestelmää ja luo pohjaa kaikelle sivistystyölle. Suomalainen varhaiskasvatuksen opettajankoulutus täyttää tänä vuonna 130 vuotta. Varhaiskasvatusta ovat sitä alusta asti toteuttaneet varhaiskasvatuksen opettajat, entiset lastentarhanopettajat.

Historiallisesti katsoen sosiaalialan koulutetuilla sosionomeilla on ollut väliaikainen kelpoisuus osaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävistä ennen nykyistä varhaiskasvatuslakia (2018) vain murto-osan koko koulutuksen historiallisesta aikajanasta.

Nyt opettajapula varhaiskasvatuksessa tulee ratkaista lisärahoittamalla yliopistojen opettajankoulutusta ja kehittämällä monimuotoisia väyliä opiskella varhaiskasvatuksen opettajaksi.

Inkeri Ruokonen

professori, Turun yliopisto

Nina Sajaniemi

professori Itä-Suomen yliopisto

Lisää aiheesta

Vain tilaajille Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen Rauman pikkunorssista: ”Toimintamalli on niin upea!"

Ministeri Honkonen helpottaisi päiväkotien palkkausta: "Päiväkoteihin uhkaa levitä sama työvoimapula, mikä on hoiva-alalla"