Varovaisuutta työmatkalle

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennusteen mukaan palkansaajille sattuu tänä vuonna noin 108 000 työtapaturmaa. Näistä lähes 90 000 sattuu työtehtävissä ja 19 000 kodin ja työpaikan välisillä matkoilla.

Kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui Suomessa viime vuonna ennakkotietojen mukaan yhteensä 12. Määrä oli työtapaturmatilastohistorian alhaisin. Vuonna 2020 työpaikkatapaturmissa kuoli 19 ja tätä edeltävänä vuonna 21 henkilöä.

Tapaturmavakuutuslaitokset maksoivat vuonna 2020 korvauksia yhteensä 554 miljoonaa euroa.

Työtapaturmiin suhtaudutaan vuosi vuodelta entistäkin vakavammin. Niin pitääkin olla, sillä tapaturmat aiheuttavat hidastuksia ja kustannuksia mutta erityisesti inhimillistä kärsimystä.

Työtapaturmien lukumäärä tulee pysymään tänä vuonna viime vuoden tasolla. Sen sijaan työmatkatapaturmien määrä kasvaa yli viidellä prosentilla.

Ennusteen mukaan työmatkatapaturmia sattuu tänä vuonna 19 000. Vaikka tässä luvussa on selvää kasvua, on lukema edelleen selvästi vähemmän kuin koronapandemiaa edeltäneinä vuosina.

Koronapandemian sulut ja etätöihin siirtyminen vähensivät merkittävästi kodin ja työpaikan välistä liikennettä, mikä vähensi samalla myös näillä matkoilla sattuneiden työmatkatapaturmien määriä jopa 30 prosentilla edellisvuodesta.

Viime vuonna työmatkatapaturmien määrä kääntyi jälleen loivaan nousuun ja nousu näyttää nyt ennusteen mukaan jatkuvan edelleen.

Taustalla vaikuttavat sekä työmatkaliikenteen lisääntyminen mutta myös viime talvena osassa Suomea vallinneet poikkeuksellisen liukkaat ja haastavat sääolosuhteet.

Talven huonot sääolot eivät tule suomalaisille yllätyksenä. Siitä huolimatta joka vuosi kymmeniä tuhansia suomalaisia liukastuu talvella. VTT on arvioinut, että liukastumisiin liittyvistä kustannuksista aiheutuu jopa 2,4 miljardin euron kustannukset.

Liukkaimpina päivinä työmatkatapaturmia sattuu jopa satakertaisesti verrattuna tavalliseen kesäpäivään.

Varovaisuutta siis matkaan!