Varsinais-Suomen hyvinvointialueen on pystyttävä vahvistamaan lähipalveluita

Varsinais-Suomen Keskusta pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus saatiin vihdoin alulle. Monien vuosien ja eri hallituskoalitioiden jälkeen hyvinvointialueet pääsivät aloittamaan vuoden alussa.

Keskusta on lähipalveluiden puolustaja. Varsinais-Suomen Keskusta pitää välttämättömänä, että hyvinvointialueilla perusterveydenhuollon lähipalvelut ovat saavutettavissa sujuvasti ja nopeasti. Lähipalvelut ovat erityisen tärkeitä lapsiperheille, ikääntyneille ja pitkäaikaissairaille. Hyvin toimivat lähipalvelut ovat tärkeä keino purkaa ja ennaltaehkäistä hoitojonojen syntymistä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palvelustrategiaa määriteltäessä tulee strategiassa huomioida maakuntamme kuntien erilaiset ominaispiirteet, laajat maaseutualueet sekä saaristo.

Sujuvuutta lähipalveluihin saadaan palvelusetelimallilla, kunhan turvataan myös pienten ja keskisuurten paikallisten palveluntuottajien mahdollisuus toimia. Palvelusetelimallilla on myönteiset vaikutukset työ- ja elinkeinopolitiikkaan. Palvelusetelimallin lisäksi on mietittävä uusia sujuvia sekä helppoja tapoja tarjota palveluita: esim. hyödyntämällä etä- ja liikkuvia palveluita. Palveluiden saavutettavuutta voidaan vahvistaa myös siten, että vahvistetaan kotiin vietäviä palveluja, esimerkiksi tukea lapsiperheille, kotisairaalapalveluja ja ikäihmisten kotikuntoutusta.

Suuret hyvinvointialueet tekevät useiden satojen miljoonan euron suuruisia ostopalvelujen, tarvikkeiden ja materiaalien hankintoja. Pidämme tärkeänä, että Varsinais-Suomen hyvinvointialue mahdollistaa omilla hankintakriteereillään myös pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin. Tämä tukee osaltaan myös merkittävästi alueellista työ- ja elinvoimapolitiikkaa.

Pekka Kuusisto
Varsinais-Suomen Keskustan puheenjohtaja