Vartijat korvataan jatkossa hoitajilla

Länsi-Suomi kertoi perjantaina 19.4., että muiden kuin hoiva-ammattilaisten käyttö turvapuhelinkäynneillä päättyy Raumalla 1. kesäkuuta alkaen.

Raumalaiset kotihoidon turvapuhelinasiakkaat ovat saaneet viimeiset kaksi vuotta yöaikaan auttajikseen Securitaksen vartijat.

Raumalla turvapuhelinpalvelua tuottaa Stella Kotipalvelu Oy

Taustalla on Valviran vuonna 2018 antama ohjeistus vartijoiden ja turvapalveluiden käyttämisestä vanhuspalveluissa. Sen mukaan turva-auttajan tulee olla sosiaalihuollon ammattihenkilö, joka on suorittanut vähintään sosiaalihuollon perustutkinnon.

Aiemmin turva-auttajaksi on kelvannut ensiapukoulutuksen saanut henkilö eli esimerkiksi vartija. Vaikka vartija onkin osannut antaa ensiapua, ei hän välttämättä ole pystynyt tekemään hoidon tai hoivan tarpeen arviointia.

Käytännössä asia on tarkoittanut sitä, että jos vanhus on esimerkiksi kaatunut, on vartija tullut nostamaan hänet ylös. Vartijan ammatilliset taidot eivät ole kuitenkaan välttämättä riittäneet siihen, että hän olisi pystynyt arvioimaan kaatumisen syyn.

Jos vartijalla on myös lähihoitajan pätevyys, tilanne on toinen. Silloin hän pystyy arvioimaan, onko kaatuminen tapahtunut mattoon kompastumisen johdosta vai jostain vakavammasta terveydellisestä syystä, joka vaatii jatkohoitoa.

Myös vartijoiden näkökulmasta katsottuna tilanne on ollut kohtuuton. He ovat joutuneet tekemään tuttujen työtehtävien lisäksi myös täysin erilaista työtä, jossa vastassa on voinut olla hyvinkin vaikeita tapahtumia.

Lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että ammattiryhmien työnkuvien laajentaminen voi olla ihan positiivinen asia, mutta hoitoalalla on oltava tarkka, millaisesta työtehtävästä on kyse. Koulutettu hoitaja pystyy havainnoimaan henkilön avun tarpeen ja terveydentilan paljon laaja-alaisemmin kuin nostoavuksi hälytetty ihminen.

Muutos ei ole kuitenkaan täysin kivuton. Palveluhinnastoon on tulossa merkittävä korotus.

Auttamiskäynnin hinta nousee 76,5 eurosta 130 euroon. Turvallisuudella on siis hintansa.