Vasemmistoliitto vastaa: oppivelvollisuusuudistus on todella hyvä

Vasemmistoliiton Rauman Kunnallisjärjestö on sitä mieltä, että Suomen hallituksen esitys oppivelvollisuusiän nostamisesta on todella hyvä uudistus. Suomi on tekemässä historiallista panostusta koulutukseen ja tulevaisuuteen, kun oppivelvollisuutta pidennetään.

Rauman kaupunki kuitenkin haluaa, että uudistus on lykättävä vuodella eteenpäin. Näin käy ilmi Länsi-Suomen lauantain numerossa. Otsikko on  ”Hyvä, mutta hätäinen oppivelvollisuusuudistus”. Rauman perusteina on, että valmistautuminen on kesken ja uudistus vie paljon rahaa. Mutta, onko asia todella näin?

Raumaa siis huolettaa, että uudistus maksaa kunnalle liikaa. Miksi Rauma ei usko, kuten maan hallitus toteaa, että kulut korvataan kunnille ja koulutuksen järjestäjille täysimääräisesti? Rauma siis tulee saamaaan valtionosuuksia uudistuksen verran lisää joka vuosi.

Muutos tulee voimaan vaiheittain ikäluokka kerrallaan syksystä 2021 alkaen ja uudistusta on valmisteltu syksystä 2019 alkaen! Aikaa perehtymiseen ja valmistautumiseen on siis ollut runsaasti. Jos uudistusta lykätään, samalla myös sen työllisyysvaikutukset lykkääntyvät. Jokainen lykätty vuosi on pois nuorilta itseltään.

Näin ollen Rauman perustelut huonosta valmistelusta ja luulo kunnille kalliiksi tulemisesta eivät pidä paikkaansa. Rauman lausunto oli kaupunginhallituksessa yksimielinen. Vasemmistoliitto oli Raumallakin eri mieltä, kantamme vaan ei näy päätöksessä, koska meillä ei ole edustusta KH:ssa. Sen sijaan toimme kantamme esille yleisönosastokirjoituksessa jo kesällä.

Miksi siis on hyvä juttu, että oppivelvollisuusikää nostetaan? Jatkossa siis oppivelvollisuus päättyy, kun henkilö täyttää 18 vuotta. Uutta on myös se, että ammatillinen koulutus, lukio ja ylioppilastutkinto ovat jatkossa maksuttomia. Uudistus on tulossa voimaan vuonna 2021, ikäluokka kerrallaan. Muutokset koskevat vuonna 2005 ja sen jälkeen syntyneitä ikäluokkia. Ensimmäisinä maksuttomasta toisesta asteesta pääsevät nauttimaan keväällä 2021 peruskoulunsa päättävät nuoret.

Oppivelvollisuuden laajentamisessa on kyse ennen kaikkea jokaisen nuoren tasa-arvoisesta mahdolisuudesta opiskeluun, mikä nostaa osaamista koko yhteiskunnan tasolla. Työmarkkinoilla ei yksinkertaisesti pärjää ilman toisen asteen tutkintoa. Opintojen maksuttomuus luo myös tasa-arvoa ja parantaa erityisesti pienituloisten ja monilapsisten perheiden asemaa.

Koronakriisin seurauksena oppivelvollisuuden laajentaminen on entistä tärkeämpää. Koulutustaso on vahvasti yhteydessä työmahdollisuuksiin, tulotasoon, hyvinvointiin ja terveyteen.

Vasemmistoliiton Rauman Kunnallisjärjestö tukee vahvasti Suomen halllituksen linjaa laajentaa oppivelvollisuutta jo syksyllä 2021. Uudistus on siis hyvä mahdollisimman pian toteuttaa, silloin se auttaa nuoria ja koko yhteiskuntaa. Olemme siis eri mieltä Rauman kaupungin lausunnossa mainitusta lykkäämisestä. Toivomme, että eduskunta hyväksyy lain esitetyssä muodossa.

Tapio Ailasmaa

Vasemmistoliiton Rauman Kunnallisjärjestö

Lisää aiheesta

Oppivelvollisuuslakia ei pidä lykätä

Vain tilaajille Oppivelvollisuuden laajentamisen aikataulu on liian nopea, sanoo Rauman sivistysjohtaja: "On vaikea laskea edes arvioita, kun sisällöstä ei ole tietoa"