Vastauksissa mielipiteeseemme käy selväksi, ettei metsäluonnon tilasta huolestuneille ei ole odotettavissa mitään parempaa näkymää, jos nykyinen meno saa jatkua

Mielipidekirjoituksemme ”Metsäluonnon alennustila kauhistuttaa” sai täysin odotetulla tavalla vastineita metsähakkuista vastaavilta organisaatioilta.

Vastineissa käy selväksi se, että metsäluonnon tilasta huolestuneille ei ole odotettavissa mitään parempaa näkymää, jos nykyinen meno saa jatkua.

https://ls24.fi/artikkelit/metsanhoitoyhdistyksen-vastaavat-arvosteluun-metsanomistaja-paattaa-metsiensa-kaytosta

https://ls24.fi/artikkelit/vastaus-metsasta-on-moneksi

https://ls24.fi/artikkelit/metsaluonnon-alennustilasta

Metsäluonnon ja sen monimuotoisuuden syvempi ymmärrys ja lajikadon torjunta ei saa vastakaikua nykyisiltä organisaatioilta ja niiden toimijoilta.

Metsäluonnon kokonaistilanne on lohduton. Etelä-Suomessa on vain pari pientä luonnonpuistoa, joiden metsiä voidaan luonnehtia luonnontilaiseksi. Suuri osa ihmisistä ei edes tiedä, millainen on oikea metsä lahopuineen ja sammaloituneine maapuineen.

Juuri niihin sisältyy ikimetsien suuri suojeluarvo. Uudet suojelualueet muuttuvat vasta hitaasti vuosikymmenien ja -satojen kuluessa luonnontilaisten kaltaiseksi. Parhaassakin tapauksessa valtava määrä uhanalaislajistoa ehditään menettää.

Suomen metsäluonnon turvaaminen vaatii oikeita ja kiireellisiä toimia. Valtion on huolehdittava, että ympäristöjärjestöjen kartoittamat sen omistamat vanhat metsät suojellaan välittömästi ja metsähallituksen toiminnan tuottovaatimukset puolitetaan. Vuotuista hakkuumärää Suomessa on laskettava nykyisestä 80 miljoonasta kuutiomäärästä olennaisesti, noin 60 miljoonaan. Metso-ohjelmaa tehostamalla on turvattava erityisesti Etelä- ja Keski-Suomen metsien suojelu.

Kiitämme metsänomistajia, jotka tuntevat huolta oikean metsän ja metsälajien tulevaisuudesta, ja suojelevat metsäänsä joko Metso-ohjelman kautta tai muutoin. Talousmetsääkin voi metsänomistaja hoitaa niin, että metsäluonnon monimuotoisuus lisääntyy. Oikealla kotimetsällä on suuri merkitys myös lapsenlapsille, hömötiaisille, helmipöllöille ja meille kaikille.

Tuomo Hurme
Luontokuvaaja, Honkilahti
Jorma Hinkkanen
Luonnonystävä, Eura