Vastaus: Eläketurvakeskus perustaa laskelmansa tosiasioihin

Heikki Elonheimo (LS 6.1.) kokee Eläketurvakeskuksen (ETK) laskelmat tulevista eläkekustannuksista pelotteluksi. ETK:n laskelmat perustuvat kuitenkin tosiasioihin.

Matala syntyvyys merkitsee sitä, että eläkkeiden maksajien määrä vähenee tulevaisuudessa. Lisäksi korkotaso on ennätysalhaalla. Niinpä odotettavissa olevat eläkerahastojen tuototkaan eivät ole yhtä korkeita kuin toteutuneet tuotot. Eläkkeiden rahoituspohja ei ole romahtamassa, mutta sen ylläpito vaikeutuu.

Eläkkeensaajien lukumäärä ja eläkemenot kasvavat. Eläke-etujen lisääminen kiihdyttäisi menojen kasvua. Tämä pätee muun muassa anteliaampiin indeksitarkistuksiin. Ilman eläke-etujen lisäämistäkin TyEL-maksussa on merkittävä korotuspaine pitkällä aikavälillä. Eläkkeiden korottaminen lisäisi ja aikaistaisi eläkemaksujen korotuspainetta.

Eläketurvan rahoituksellista kestävyyttä on parannettu yli neljännesvuosisadan ajan. Tämä on tarkoittanut eläkemenojen kasvun hillintää ja eläkkeelle siirtymisen myöhentämistä. Pääosin leikkaukset ovat kohdistuneet tulevaisuudessa karttuviin eläkkeisiin. On myös syytä huomata, että eläkkeiden turvaamiseksi työntekijöiden ja työnantajien eläkevakuutusmaksuja on jouduttu korottamaan merkittävästi.

Rahoituksen kestävyys on välttämätöntä, jotta eläkkeet voivat tarjota taloudellista turvaa nykyisille ja tuleville eläkeläisille.

Ismo Risku

Osastopäällikkö, Eläketurvakeskus

Lisää aiheesta

Eläketurvakeskus pelottelee turhaan - rahoituspohja ei ole romahtamassa