Vastaus: Metsäluonnon tila kohenee koko ajan

Tuomo Hurme ja Jorma Hinkkanen kirjoittivat lehdessänne ”Vastauksissa mielipiteeseemme käy selväksi, ettei metsäluonnon tilasta huolestuneille ei ole odotettavissa mitään parempaa näkymää, jos nykyinen meno saa jatkua”.

Näin surkeasti asiat eivät ole. Nykymenolla ensinnäkin metsien suojeluala kasvaa jatkuvasti. Luontoaktivistien kirjoituksista saa joskus vaikutelman, että metsiensuojelu on lopetettu, jos suojelualaa ei jatkuvasti lisätä. Näin ei tietenkään ole, suojelualoja ei meillä ole tapana suojelusta poistaa mutta siitä huolimatta suojeluala myös lisääntyy jatkuvasti.

Talousmetsien luonnonhoitokin edistyy, mistä osoituksena oli muun muassa luontoaktivistien joulukuussa julkistettu uhanalaisten lajien kartoitus Metsähallituksen suunnitelluilla hakkuualueilla. Luonnonhoidon tavoite on muun muassa helpottaa uhanalaisten lajien elämää talousmetsissä, mistä loogisena seurauksena uhanalaisia lajeja löytyy talousmetsistä yhä useammin. Se ei siis ole ongelma, vaan tavoiteltu tulos.

Ympäristöviranomaisten tilaaman uhanalaisarvion mukaan metsälajien uhanalaisuus ei ole lisääntynyt viime kymmenen vuoden aikana. Sitä edeltävänä kymmenenä vuotena uhanalaisten lajien osuus tutkituista metsälajeista niinikään säilyi ennallaan. Jos metsälajien uhanalaisuus siis oli takavuosina kovassa kasvussa, niin kuin luontoaktivistit usein väittivät, käänteen parempaan on täytynyt tapahtua. Ja miksi niin ei olisi käynyt, kun suojelutoimet tehostuvat kaiken aikaa.

Myöskään paljon mainostettu hakkuiden raju lisääntyminen ei ole toteutumassa. Pinta-alassa laskettuna hakkuiden määrä onkin pystynyt todella pitkään aika lailla samalla tasolla. Toki hakatun puun määrä on vuosikymmenten saatossa kasvanut, koska metsissä on nyt enemmän puuta. Runkopuuston määrä on kasvanut 50 vuodessa yli 60 prosenttia, ja kun metsäpinta-ala on jokseenkin ennallaan, se tarkoittaa, että hehtaaria kohti puuston keskimääräinen määrä on kasvanut saman verran.

Hannes Mäntyranta

viestinnän suunnittelija, Suomen Metsäyhdistys