Verotuksella kohti suurta tavoitetta?

Alkoholinkulutus on laskenut Suomessa jo vuosikymmenen ajan.

WHO asetti vuonna 2013 kansainvälisen tavoitteen vähentää haitallista alkoholinkulutusta 10 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Suomessa tavoite näyttää mahdolliselta saavuttaa, jos myönteinen trendi jatkuu.

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin edelleen määrätietoista ja pitkäjänteistä alkoholipolitiikkaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Thomas Karlssonin mukaan hyviä työkaluja ovat jatkossakin korkea alkoholiverotus ja alkoholijuomien saatavuuden ja mainonnan rajoittaminen.

Alkoholiverotuksesta maamme hallitukset ovat pitäneetkin tiukasti kiinni. Uusi hallitus jatkaa samalla linjalla ja korottaa verotusta vuositasolla noin 50 miljoonaa euroa.

Naapurissamme Virossa on kuitenkin päädytty laskemaan viime vuosina kiristynyttä alkoholiverotusta.

Virossa päätettiin kesäkuussa, että alkoholin valmisteveroa lasketaan 25 prosentilla.

Viro haluaa valmisteveron alentamisella suitsia Latviaan suuntautuneita alkoholin ostosmatkoja.

Latviaan on vienyt viime vuosina myös monen suomalaisen matkaajan tie. Jatkossa suomalaisen alkoholishoppailijan ei enää tarvitse ajaa Viron läpi ostamaan edullista viinaa, vaan sitä voi lastata autoon Tallinnasta.

Viron tekemä päätös lisää siis aivan varmasti alkoholin matkustajatuontia Suomeen.

Suomessa alkoholia kulutettiin viime vuonna 10,4 litraa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Alkoholikuolemia oli vuonna 2017 yhteensä 2 091.

Vuodesta 2014 kuolemien määrä on vähentynyt 13 prosenttia. Vähenemisestä huolimatta ennenaikainen kuolleisuus alkoholin takia on Suomessa selvästi suurempi kuin vaikkapa Ruotsissa.

Erityisesti nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt vuosien ajan. Nuorille tehdyn kyselyn mukaan merkittäviä syitä on kolme: alkoholia on entistä vaikeampaa hankkia, vanhempien asenteet ovat aiempaa tiukemmat ja kavereiden kanssa vietetty aika ei enää liity niin vahvasti alkoholiin.