Vesa Jalonen vastaa kokoomukselle: Kouluverkolla merkittävä vaikutus varhaiseen puuttumiseen

Eurajoen kunnanvaltuusto myönsi kokouksessaan 29.9. perusturvalautakunnan toimintamenoihin suuret lähes 2,3 miljoonan euron lisämäärärahat vuodelle 2020. Tästä lähes 1,3miljoonaa myönnettiin sosiaali- ja perhepalveluihin. Päättäjille annetun tiedon mukaan suuri osa tuosta summasta johtuu Luvian alueella ilmenneistä lastensuojelun valitettavista ongelmista. Lastensuojelutapauksia esiintyy Luvian alueella yhtä paljon kuin kaksi kertaa suuremmalla vanhan Eurajoen alueella.

Keskustelun aikana pohdin kunnanhallituksen puheenjohtajana syitä siihen, mistä ongelmat voisivat johtua. Kokoomuksen valtuustoryhmä kirjoitti mielipidekirjoituksessaan, että olen vähätellyt epäasiallisesti isoissa kouluissa tehtävää työtä runnomalla omia ihanteitani sokeasti läpi.

Mielestäni tuo on vähintäänkin muunneltua totuutta, mutta jokainen voi käydä arvioimassa puheenvuoroni valtuuston kokouksen videotallenteelta Eurajoen kunnan kotisivulta. Onko niin, että puheenjohtajana saan ottaa kantaa ainoastaan silloin kun mielipiteeni on kokoomuksen mielestä oikea?

Olen 30 vuotta toiminut luokanopettaja-rehtorina kyläkouluissa Eurajoella ja samanaikaisesti useampi henkilö perhepiiristäni on toiminut opettajana Keskustan koulussa. Lapseni ovat saaneet hyvät lähtökohdat elämäänsä Keskustan koulusta. Mielestäni tiedostan pienten ja isojen koulujen edut ja heikkoudet. Molemmissa on hyvät ja huonot puolensa.

Kouluissa tehtävä kasvatustyö, oppilashuolto ja varhainen puuttuminen näyttelevät olennaista osaa lasten ja perheiden hyvinvoinnissa ja ongelmien ennaltaehkäisyssä. Mielestäni olennaisempaa kuin ongelmien jo ilmetessä ja sosiaalityöntekijöiden joutuessa puuttumaan asioihin. Tämä siksi, että oppilaat ja koulun henkilökunta viettävät merkittävän osan vuorokaudesta lasten kanssa läheisessä vuorovaikutuksessa. Toki ongelmien edetessä sosiaalitoimen työntekijöiden rooli on ensiarvoisen tärkeä.

Eurajoen alueella merkittävin ero lasten kasvuympäristössä on Luvian Yhtenäiskoulun (luokat 1-9) ja vanhan Eurajoen laajan kouluverkon (luokat esi-6) välillä. Pohdin puheenvuorossani voisiko tuolla olla vaikutusta ilmeneviin ongelmiin? Saatan hyvin olla väärässä ja syyt voivat toki olla ihan muualla!

Tiedän, että kaikissa kouluissa henkilökunta tekee parhaansa. Mielestäni varhainen puuttuminen on pienissä ryhmissä ja pienissä kouluissa selvästi helpompaa. Jokainen aikuinen tuntee jokaisen lapsen vahvuudet ja heikkoudet, usein myös perheiden taustoja. Isossa yksikössä ei ole mahdollista, että kaikki tietäisivät toisensa edes nimeltä. En itse näe hyvänä, että alakouluikäiset saattavat saada koulussa vaikutteita tupakoinnista, päihteidenkäytöstä, epäasiallisesta kielenkäytöstä tai vaikkapa seksuaalisuudesta, jotka mahdollisesti kuuluvat joidenkin yläkoululaisten arkipäivään.

Tämä kaikki ei ole alakoululaisen kehitystasolle sopivaa. Näillä asioilla on vaikutuksensa lasten kehitykseen, kaveripiireihin ja sitä kautta myös perheiden hyvinvointiin. Luvian alueella kouluratkaisu on kuitenkin tehty ja sen kanssa eletään. Ongelmiin on nyt löydettävä ratkaisuja.

Lastensuojelutapaukset ja varsinkin huostaanotot ovat perheille isoja asioita ja on tärkeä pohtia kaikkia mahdollisia keinoja, joilla niitä voidaan ennaltaehkäistä. Mielestäni myös päättäjien tekemät arvovalinnat kouluverkon osalta liittyvät merkittävältä osilta lasten ja perheiden hyvinvointiin ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. On väärin ummistaa silmät tältä tosiasialta. Eurajoen kattava kouluverkko on omien arvojeni mukainen, mutta hyväksyn, jos Eurajoella demokraattisesti päädytään jatkossa erilaisiin arvovalintoihin.

Toivon kuitenkin, että Eurajoellakin päätöksenteossa pystytään jatkossa yhteistyössä kunnioittamaan toisten mielipiteitä ilman asioiden vääristelyä. Politiikan tulee olla rakentavaa yhteisten asioiden hoitamista, ei likaista peliä, viranhaltijoiden ja toisten poliitikkojen mustamaalaamista, jota nykyisin valitettavan usein joiltain tahoilta esiintyy!

Vesa Jalonen

Eurajoen kunnanhallituksen puheenjohtaja

Lisää aiheesta

Lastensuojeluko koulupolitiikan perusteluksi?